Voor­rang aan stu­dies

Gazet van Antwerpen Kempen - - VELDRIJDEN -

Als de weg naar de top bij Toon Aerts ge­lei­de­lijk is ver­lo­pen, heeft dat veel te ma­ken met zijn stu­dies. An­ders dan Van Aert en Van der Poel op­teer­de Aerts er­voor om wel eerst een di­plo­ma ho­ger on­der­wijs te ha­len. Hij stu­deer­de af als ba­che­lor li­cha­me­lij­ke op­voe­ding en be­we­gings­re­cre­a­tie aan de Tho­mas Moo­re Ho­ge­school in Turn­hout. Zijn drie jaar jon­ge­re broer Thijs gooi­de veel ho­ge­re ogen als jon­ge­re. Thijs werd we­reld­kam­pi­oen bij de ju­ni­o­res en twee­maal Bel­gisch kam­pi­oen bij de be­lof­ten. Pres­ta­ties waar Toon al­leen maar van kon dro­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.