“Mis­schien was dit mijn laat­ste kans op een der­de ti­tel”

Gazet van Antwerpen Kempen - - VELDRIJDEN -

Loes Sels tel­de slechts ze­ven­tien se­con­den ach­ter­stand op San­ne Cant. Een zwa­re uit­schui­ver van de kop­loop­ster in de slot­ron­de en de wed­strijd had mo­ge­lijk zelfs nog in haar voor­deel kun­nen kan­te­len.

“Zo­iets wens je nie­mand toe en al ze­ker mijn ei­gen nicht niet”, re­a­geer­de de ren­ster uit Zoer­sel. “Maar ik ben in­der­daad blij­ven strij­den tot het ein­de. Jam­mer dat ik al zo snel ten val kwam in de eer­ste ron­de, waar­door ik meteen en­ke­le me­ters ach­ter­stand had. Ik was net ge­start met de ge­dach­te om te pro­be­ren de kop te pak­ken zo­dat ik geen re­ke­ning moest hou­den met even­tu­e­le val­par­tij­en van ren­sters voor mij. Dat plan­ne­tje hield jam­mer ge­noeg niet lang stand.

Toch heb ik al bij al vre­de met die twee­de plaats. Twee­de wor­den ach­ter de we­reld­kam­pi­oe­ne is he­le­maal geen schan­de, toch? Wel vrees ik dat dit zo­wat de laat­ste kans ge­weest is om voor de der­de keer in mijn car­ri­è­re een na­ti­o­na­le ti­tel te pak­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.