7/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 5/10 7/10 7/10 8/10

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL -

Liet zich ver­ras­sen op de vrij­schop van Ca­mar­go, maar pak­te wel uit met een pri­ma red­ding in de ex­tra tijd. Schoof na de wis­sel van De Mets naar het mid­den­veld. Knap­te daar veel werk op. Pak­te een dom­me ge­le kaart. Ver­der een on­be­ris­pe­lij­ke par­tij. Niet zijn op­val­lend­ste match. Kwam wel nooit in de pro­ble­men. Had in de twee­de helft een taaie klant aan de snel­le God­win, maar deed het de­fen­sief niet on­aar­dig.

Sterk in de re­cu­pe­ra­tie. Vroeg in de twee­de helft ge­bles­seerd naar de kant. Niet op­val­lend, wel zeer nut­tig en hard­wer­kend. Mis­te reu­ze­kans voor de rust. Op­val­lend veel bal­ver­lies, kwam moei­lijk in zijn ge­wo­ne spel. Was licht­ge­bles­seerd. Be­lang­rij­ke ope­nings­goal en dwong nog een re­sem ex­tra kan­sen af. Had soms iets min­der on­zelf­zuch­tig mo­gen zijn. Ging door op zijn elan van voor de win­ter­stop. Speelt met ver­trou­wen en lef. Sterk in du­el, niet van de bal te zet­ten. Knap­pe goal én knap­pe as­sist.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.