Al­leen De­car­li is top­fit

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL - BART LAGAE

Hij zag zijn schou­der uit de kom gaan in de laat­ste match van het jaar.

Het ri­si­co be­staat dat dit op­nieuw ge­beurt, maar Club be­slis­te om niet te ope­re­ren. Te­gen Char­le­roi speelt hij mo­ge­lijk met een be­scher­men­de bra­ce. Hij speel­de 30 mi­nu­ten te­gen PSV, maar dat was vriend­schap­pe­lijk.

Net als Benoît

Pou­lain mis­te

Ste­fa­no Dens­wil de laat­ste groeps­trai­nin­gen op sta­ge in

Qa­tar. De Ne­der­land­se sterk­hou­der klaag­de over spier­ver­moeid­heid en werd ge­spaard in de oe­fen­match te­gen PSV. Op zijn po­si­tie werd te­gen de Ne­der­lan­ders al­vast Di­on Cools eens ge­test.

Net als Me­che­le viel de Kro­aat uit in de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Lo­ke­ren.

Hij bles­seer­de zich aan de en­kel en een onderzoek in

Qa­tar – on­der lei­ding van dok­ter Pie­ter

D’Hoog­he (zoon van) – wees uit dat hij een barst in de en­kel heeft op­ge­lo­pen. Hij zal daar­door twee maan­den out zijn.

De Bra­zi­li­aan is voor­al ge­kend om­dat hij een gou­den doel­kans mis­te te­gen At­lé­ti­co Ma­drid in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Tij­dens de sta­ge in Qa­tar viel hij uit met een ham­string­bles­su­re. De duur van de on­be­schik­baar heid staat nog niet vast, maar te­gen Char­le­roi is hij er so­wie­so al niet bij.

Na zijn wan­pres­ta­tie op Waas­landBe­ve­ren – hij scoor­de er over­tui­gend een own­goal – le­ken zijn da­gen bij Club Brug­ge ge­teld. Maar de Zwit­ser over­leef­de als eni­ge cen­tra­le ver­de­di­ger zon­der fy­sie­ke pro­ble­men het boot­camp van Ivan Le­ko en zit vrij­wel ze­ker in de wed­strijd­se­lec­tie zon­dag.

FOTO'S PHOTO NEWS, BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.