Nieuw avon­tuur met Iraan­se Trac­tor

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL -

Weet ook van geen op­hou­den: Ge­or­ges Leek­ens. De 69-ja­ri­ge ex­bonds­coach van

Bel­gië (1997-1999 en 2010-2012) is zon­dag tot het ein­de van het sei­zoen aan­ge­steld als de nieu­we coach van Trac­tor Sa­zi Ta­briz, een tra­di­tie­club in Iran. De vier­vou­di­ge lands­kam­pi­oen, wordt zijn 26e op­dracht als coach. De club uit Ta­briz, een stad West Ham - Ar­sen­al

Crystal Pala­ce - Wat­ford Car­diff Ci­ty - Hud­ders­field Burn­ley - Ful­ham Lei­ces­ter - Sout­hamp­ton Brigh­ton - Li­ver­pool Chel­sea - Ne­w­cast­le Ever­ton - Bour­ne­mouth Tot­ten­ham - Man Uni­ted Man­ches­ter Ci­ty - Wol­ver­hamp­ton

1 Li­ver­pool 22 18 1

2 Man­ches­ter Ci­ty 21 16 3

3 Tot­ten­ham 22 16 6

4 Chel­sea 22 14 3

5 Ar­sen­al 22 12 5

6 Man Uni­ted 22 12 5

7 Wat­ford 22 9 8

8 Lei­ces­ter 22 9 9

9 West Ham 22 9 9

10 Ever­ton 22 8 8

11 Wol­ver­hamp­ton 21 8 8

12 Bour­ne­mouth 22 8 11

13 Brigh­ton 22 7 10

14 Crystal Pala­ce 22 6 12

15 Burn­ley 22 6 13

16 Sout­hamp­ton 22 4 11

17 Car­diff Ci­ty 22 5 13

18 Ne­w­cast­le 22 4 12

19 Ful­ham 22 3 14

20 Hud­ders­field 22 2 15

3

2

0

5

5

5

5

4

4

6

5

3

5

4

3

7

4

6

5

5

1-0

1-2

0-0

2-1

1-2

0-1

2-1

2-0

0-1 Ma 21.00

50-10 57

56-17 50

46-22 48

40-17 47

46-32 41

44-32 41

32-32 32

26-25 31

30-32 31

33-31 30

23-25 29

31-42 27

24-30 26

20-28 22

23-43 21

23-39 19

19-41 19

16-31 18

20-49 14

13-37 11 Val­le­ca­no - Cel­ta de Vi­go Le­ga­nes - Hues­ca Va­len­cia - Val­la­d­o­lid Gi­ro­na - Ala­ves Vil­lar­re­al - Ge­ta­fe

Atl. Ma­drid - Le­van­te Bil­bao - Se­vil­la FC Bar­cel­o­na - Ei­bar

Re­al Be­tis - Re­al Ma­drid Re­al So­cie­dad - Espan­y­ol

1 Bar­cel­o­na 19

2 Atl. Ma­drid 19

3 Se­vil­la FC 19

4 Re­al Ma­drid 19

5 Ala­ves 19

6 Ge­ta­fe 19

7 Re­al Be­tis 19

8 Espan­y­ol 18

9 Gi­ro­na 19

10 Va­len­cia 19

11 Le­van­te 19

12 Re­al So­cie­dad 18

13 Le­ga­nes 19

13 Val­la­d­o­lid 19

15 Ei­bar 19

16 Bil­bao 18

17 Cel­ta de Vi­go 19

18 Val­le­ca­no 18

19 Vil­lar­re­al 19

20 Hues­ca 19

13

10

9

10

9

7

7

7

5

4

6

6

5

5

5

4

5

5

3

2

2

1

4

6

5

5

7

8

5

4

8

8

7

7

7

5

8

10

8

12

4

8

6

3

5

7

5

3

9

11

5

4

7

7

7

9

6

3

8

5 aan de grens met Azer­beid­zjan en Ar­me­nië, staat hal­ver­we­ge de Iraan­se com­pe­ti­tie vier­de. Leek­ens volgt er de in sep­tem­ber ont­sla­gen Welsh­man Jo­hn Tos­hack op. De Belg zat in to­taal an­der­hal­ve maand zon­der job na zijn ont­slag bij de Tu­ne­si­sche club Etoi­le Spor­ti­ve du Sa­hel.

4-2

1-0

1-1

1-1

1-2

1-0

2-0

3-0

1-2 Ma 21.00

53-20 43

27-13 38

31-20 33

28-24 33

22-19 32

21-16 28

22-23 26

19-24 24

21-23 24

17-17 23

30-35 23

20-20 22

17-21 22

17-21 22

21-28 22

19-24 21

31-32 21

21-33 18

20-25 17

17-36 11

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.