Bats­hu­ayi ziet Mo­na­co zit­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOETBAL -

De over­stap van Mi­chy Bats­hu­ayi naar AS Mo­na­co lijkt er te zul­len ko­men. Na­dat de club van You­ri Ti­ele­mans en Na­cer Chad­li al in­te­res­se toon­de, gaf de Ro­de Dui­vel nu zelf ook aan te wil­len gaan. Het is de aan­we­zig­heid van trai­ner Thier­ry Hen­ry en diens as­sis­tent Fran­ck Pas­si – die Bats­hu­ayi nog kent van zijn tijd bij Mar­seil­le – die de spits over­tuig­de. Op ta­fel ligt een huur­con­tract tot het ein­de van het sei­zoen, zon­der aan­koop­op­tie. Bats­man heeft geen toe­komst meer bij Va­len­cia, de ploeg waar­aan Chel­sea hem tot het ein­de van dit sei­zoen ver­huurt. Als de spits een nieu­we ploeg vindt, wordt die over­een­komst ver­bro­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.