Meteen hit­te­alarm: twee­de rit in­ge­kort

Gazet van Antwerpen Kempen - - WIELRENNEN -

Voor dins­dag en woens­dag wordt ex­tre­me hit­te aan­ge­kon­digd in de Tour Down Un­der. Daar­om be­sloot koers­di­rec­teur Mi­ke Tur­tur nu al om de twee­de etap­pe met 26,9 ki­lo­me­ter in te kor­ten. In het avond­cri­te­ri­um za­ter­dag was het al gloei­end heet, maar dins­dag en woens­dag flirt de ther­mo­me­ter zelfs met de 40 gra­den en meer.

“In zo’n tro­pi­sche warm­te kan je geen vier uur koer­sen”, vindt dok­ter Toon Cruyt van De­ceu­nin­ck - Quick.Step. “Er is best ook al be­scher­ming is bij de start, zo­dat de tem­pe­ra­tuur van de ren­ners dan al niet gaat op­lo­pen. De or­ga­ni­sa­tie zou ook vers ijs moe­ten aan­bren­gen, want na twee uur is al­les gesmol­ten. Ge­luk­kig blijft het voor­lo­pig maar bij die twee uit­zon­der­lij­ke war­me da­gen.”

Rit­ten­sche­ma

• Dins­dag: North Ade­lai­de - Port Ade­lai­de

(132,4 km)

• Woens­dag: Nor­wood - An­gas­ton (149 km)

• Don­der­dag: Lo­be­thal - Uraid­la (146,2 km)

• Vrij­dag: Un­ley - Camp­bell­to­wn (129,2 km)

• Za­ter­dag: Gle­nelg - Strat­hal­byn (149,5 km)

• Zon­dag: McLa­ren Va­le - Wil­lun­ga Hill

(151,5 km)

Deel­ne­mers

• Mit­chel­ton - Scott (Im­pey, Hay­man), Bo­ra - Hans­gro­he (Sa­gan, McCart­hy), Trek Se­ga­f­re­do (Por­te, Pan­ta­no), Lot­to Soud­al (Ewan, Bly­the, Mar­c­zyn­ski, Ha­gen, Han­sen, Klu­ge, De Gendt), UAE - Emi­ra­tes (Phi­lip­sen, Ulis­si), Di­men­si­on Da­ta (Val­g­ren, O’Con­nor), Bah­rain - Me­ri­da (Den­nis, Poz­zo­vi­vo), EF Edu­ca­ti­on First (Woods, Bet­ti­ol), Sun­web (Wal­scheid,

Bij De­ceu­nin­ck Quick.Step wer­den zon­dag­avond dan weer de won­den ge­likt. Spurt­re­gu­la­tor Mi­chael Mork­ov gleed in de voor­laat­ste bocht uit en sleur­de on­der an­de­ren Elia Viviani mee, die bo­ven de rech­ter­en­kel werd ge­raakt. De Ita­li­aan­se kam­pi­oen brak op het eer­ste ge­zicht niets. In­dien maan­dag­och­tend Au­stra­li­sche tijd zou blij­ken dat er toch iets loos is, zou een con­tro­le in het zie­ken­huis vol­gen. Kan­ter), AG2R - La Mon­di­a­le (La­tour, Cosne­f­roy), Ast­a­na (San­chez, De Vree­se), Ka­tusha - Alpe­cin (De­bus­sche­re, Haas), Grou­pama - FDJ (Mo­ra­bi­to, Scot­son), Mo­vis­tar (Fer­nan­dez, Süt­ter­lin), De­ceu­nin­ck - Quick.Step (Viviani, Sa­ba­ti­ni, Mörköv, Honoré, De­ve­nyns, Know, Ca­va­gna), Jum­bo - Vis­ma (Ge­s­ink, Wy­nants), Sky (Poels, Van Baar­le), CCC (Ma­r­ecz­ko, Ven­to­so), UnisA - Au­stra­lia (Har­per, White).

FOTO PHOTO NEWS

Zo ziet Pe­ter Sa­gan er an­no 2019 uit: niet lan­ger in de we­reld­kam­pi­oe­nen­trui maar in het Slo­vaak­se kam­pi­oe­nen­shirt, maar voor­al met een op­val­lend for­se snor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.