Brecel ver­rast ti­tel­ver­de­di­ger in Mas­ters

Gazet van Antwerpen Kempen - - TENNIS -

Ook in Kort­rijk is het sce­na­rio van de Eu­ro­pa­be­kers van de jong­ste twin­tig jaar ge­res­pec­teerd. Op­nieuw was het een fi­na­le Ne­der­land Bel­gië, op­nieuw was de Ne­der­land­se fi­na­list (veel) te sterk. Boec­ken­berg boog met 31-16 voor Top/So­lar Com­pleet.

Boec­ken­berg be­gon goed aan de fi­na­le en stond na vijf mi­nu­ten 2-4 voor. Daar­na kwam Top/So­lar Com­pleet on­der stoom en maak­te het op kor­te tijd de ene tref­fer na de an­de­re. Zo gaf het sco­re­bord 9-4 aan op het ein­de van het eer­ste kwart. Boec­ken­berg kon de kor­te break goed ge­brui­ken en de vol­gen­de tien mi­nu­ten kwa­men de Pan­ters op­nieuw in de wed­strijd. Het spel­peil ging in stij­gen­de lijn, al­leen de af­wer­king volg­de niet. Bij de rust keek de Bel­gi­sche lands­kam­pi­oen te­gen een 15-9-ach­ter­stand aan.

Na de rust viel Boec­ken­berg te veel te­rug op 1-shots-aan­val­len en zag zo Top/So­lar Com­pleet ver­der weg­lo­pen in het der­de kwart: 21-12. Boec­ken­berg­coach Da­vor Du­ron­jic wis­sel­de toen hij be­greep dat het kalf ver­dron­ken was ze­ven spe­lers, zo­dat al de mee­ge­reis­de spe­lers aan de bak kwa­men.

Ti­ne Pir­quin 1, Ka­ren Van Camp 1, Jo­lien Her­thogs 1, Nik­ki Schil­ders 1, Li­sa Van Gorp 1, Nick Jans­sens 2, Mat­thi­as De Meul­der 1, Jesse De Bre­mae­ker 8. Voor­waarts - Meeu­wen Bor­ger­hout/GW - Flo­ri­ant AKC/Lu­ma - Put­se

1 Bor­ger­hout/GW

2 Voor­waarts

3 Kwik

4 Boec­ken­berg

5 AKC/Lu­ma

6 Flo­ri­ant

7 Put­se

8 Meeu­wen

7

7

7

7

7

7

7

7

6

5

5

4

4

2

1

0

1

2

2

2

3

4

6

7

0

0

0

1

0

1

0

0

25-24

23-18

22-18

163-143 12

172-158 10

150-139 10

186-170 9

147-140 8

160-172 5

139-161 2

127-161 0 Luca Brecel pak­te gis­te­ren uit met mis­schien wel de straf­ste pres­ta­tie uit zijn car­ri­è­re. De 23-ja­ri­ge Lim­bur­ger ver­sloeg in een zin­de­ren­de ope­nings­match van de Mas­ters ti­tel­ver­de­di­ger Mark Al­len met 6-5. “Dit was mis­schien wel mijn bes­te match ooit, het ni­veau lag on­ge­loof­lijk hoog”, glom Brecel, die don­der­dag­avond (20.00u) in de kwart­fi­na­les Ding of Lisow­ski treft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.