KK Malle-Beer­se - FT Ant­wer­pen 2-1 Ait Sa­lah slaat toe in slot­se­con­den

KK Malle-Beer­se klopt Ant­wer­pen op­nieuw

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORTREGIO -

Het droom­sei­zoen van KK Malle-Beer­se blijft maar du­ren. Een week na de kwa­li­fi­ca­tie voor de hal­ve fi­na­les van de Be­ker van Bel­gië klop­ten de Kem­pe­naars voor de twee­de keer dit sei­zoen FT Ant­wer­pen. Dit keer won het met 2-1.

Kha­lid Ait Sa­lah zorg­de voor het or­gel­punt in een be­klij­ven­de slot­fa­se door ne­gen se­con­den voor tijd de be­slis­sen­de 2-1 te sco­ren. In de laatste drie mi­nu­ten was Malle-Beer­se al twee keer dicht bij de over­win­ning ge­ko­men via een tien­me­ter van Di­di en een open kans voor Ait Sa­lah, maar twee keer red­de Ant­wer­pen­doel­man El Bou­ja­dai­ni knap. Aan de over­zij­de trap­te Buyl een open kans in het zij­net. Bei­de ploe­gen le­ken zich te ver­zoe­nen met een ge­lijk­spel toen Ait Sa­lah als­nog toe­sloeg. “De ont­la­ding was bij ie­der­een heel groot. Bij de spe­lers, bij de sup­por­ters en bij de men­sen van de club”, glun­der­de de match­win­naar. “Eer­der in de match had ik twee gro­te kan­sen ge­mist, maar dat maakt nu niets meer uit. (lacht) Daar­om deed dat doel­punt enorm veel deugd.” Malle-Beer­se had noch­tans een moei­lij­ke twee­de helft ach­ter de rug. In de eer­ste helft had Di­di voor de 1-0 ge­zorgd, maar Malle-Beer­se liet na om ver­der uit te lo­pen en ver­loor ook topschutter Dil­lien met een bles­su­re. Na de pau­ze scoor­de Buyl de

1-1 en zag Hi­tou de mo­ge­lij­ke

1-2 op de lat be­lan­den. Er was een ster­ke doel­man Mey­ers no­dig om een ach­ter­stand te ver­mij­den. “Over heel de match be­ke­ken ver­dien­de mis­schien geen van bei­de ploe­gen te win­nen. Ik denk dat het een span­nen­de en mooie wed­strijd was. On­ze eer­ste helft was echt goed, maar Ant­wer­pen kreeg na de 1-1 een men­ta­le boost. Toen sloop er een beet­je angst in de ploeg. Daar­om ben ik heel blij dat we de match goed heb­ben kun­nen af­slui­ten.”

Ait Sa­lah had eer­der dit sei­zoen te­gen Noor­der­wijk al een punt ge­red met nog zes se­con­den op de klok en heeft zo stil­aan een pa­tent op la­te goals.

“Dat zijn na­tuur­lijk heel leu­ke mo­men­ten. We pak­ken zo zes op zes te­gen Ant­wer­pen en dat had nie­mand ver­wacht. Ook dat we op de twee­de plaats staan, had nie­mand ver­wacht. Vol­gen­de week krij­gen we met Hal­le-Gooik een te­gen­stre­ver van een nog ho­ger ni­veau voor­ge­scho­teld. De kans is na­tuur­lijk groot dat we ver­lie­zen, maar we gaan er het bes­te van ma­ken. Zij kun­nen ook eens een min­de­re dag heb­ben.” STE­VEN ROSIERS

FO­TO SMB

Ait Sa­lah was vrij­dag de held van de avond bij Malle-Beer­se. “We staan nu zo­waar twee­de. Dit had nie­mand ver­wacht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.