Rec­ci­no van Lom­mel der­de op Ka­mer­lijst

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

Het Vlaams Be­lang zet Turn­hou­te­naar Rec­ci­no Van Lom­mel (32) op de der­de plaats van de lijst voor de Ka­mer. “Dat is een ver­kies­ba­re plaats”, zegt Van Lom­mel. “On­ze par­tij geeft me het ver­trou­wen, maar vindt het voor­al be­lang­rijk dat Vlaams Be­lang op­nieuw een ver­te­gen­woor­di­ger uit de Kem­pen in de Ka­mer van Volks­ver­te­gen­woor­di­gers krijgt. Het Vlaams Be­lang deed het in de Kem­pen erg goed bij de jong­ste ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen.” Rec­ci­no stond vo­ri­ge keer op de der­de plaats, maar raak­te toen niet ver­ko­zen. Par­tij­voor­zit­ter Tom Van Grie­ken voert de lijst aan. Op de lijst voor het Vlaams par­le­ment staan geen Kem­pe­naars op de pro­mi­nen­te plaat­sen. Als Rec­ci­no Van Lom­mel wordt ver­ko­zen, blijft hij ook frac­tie­lei­der in de ge­meen­te­raad. Rec­ci­no Van Lom­mel.

FOTO BDD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.