Een­rich­tings­ver­keer op Gro­te Steen­weg

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

Di­s­tri­bu­tie­net­be­heer­der Ean­dis voert van­af van­daag maan­dag 14 ja­nu­a­ri werk­zaam­he­den uit op de Gro­te Steen­weg in Geel. Daar­bij gra­ven ar­bei­ders on­der an­de­re nieu­we sleu­ven om het ka­bel­net­werk te ver­nieu­wen. Om die in­greep vei­lig te la­ten ver­lo­pen, moe­ten ze een deel van de rij­weg in ge­bruik ne­men. Om die re­den wordt van­af van­daag een­rich­tings­ver­keer in­ge­voerd, waar­bij de voer­tui­gen en­kel nog van Geel rich­ting Laakdal/Wes­ter­lo kun­nen rij­den. Het ver­keer in de om­ge­keer­de rich­ting, van Wes­ter­lo of Laakdal rich­ting Geel, wordt om­ge­leid via Ton­ger­lo, Oe­vel en de in­du­strie­zo­ne Nij­ver­heids­straat. Het ver­keer van­uit Zam­mel kan via Oos­ter­lo en Ste­len rij­den. De werk­zaam­he­den du­ren nor­maal tot vrij­dag 25 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.