Pa­tri­ots Day

Gazet van Antwerpen Kempen - - DOEN! -

Ac­tie­thril­ler van Pe­ter Berg (HK/VS 2016). Met Mark Wah­l­berg, Jo­hn Good­man... 15 april 2013. Tij­dens de ma­ra­thon van Bos­ton gaan twee bom­men af. Ter­wijl hulp­ver­le­ners er al­les aan doen om zo­veel mo­ge­lijk le­vens te red­den, wordt de jacht op de ter­ro­ris­ten ge­o­pend. De bur­ge­mees­ter, po­li­tie en in­lich­tin­gen­dien­sten moe­ten sa­men­wer­ken om de da­ders te vat­ten. Agent Tommy Saun­ders, com­mis­sa­ris Ed Davis, spe­ci­al agent De­slau­riers en ser­ge­ant Pug­lie­se zijn maar en­ke­len van de man­nen en vrou­wen die tot het ui­ter­ste gaan tij­dens een in­ten­se ra­ce te­gen de klok. 7/10 VTM, 20.45 UUR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.