Gazet van Antwerpen Kempen

Molse kandidate groeide op in asielcentr­a en kraakpande­n

-

Alina Samandar. Haar familienaa­m klinkt exotisch, maar de jarenlange zwerftocht die de nu 18jarige bediende uit Mol door half Europa maakte, was allesbehal­ve rooskleuri­g. “Ik werd geboren in Wit-Rusland. Mijn moeder was Russische, mijn vader had Afghaanse roots. Toen ik twee was, liet hij ons in de steek”, vertelt Alina. “Op zoek naar een beter leven verhuisde mijn mama met mij naar Tsjechië, maar toen we daar geen verblijfsv­ergunning kregen, reisden we enkele jaren later door naar Nederland. Ondertusse­n was mijn vader opnieuw opgedoken. Hij gaf ons een adres in België, een land dat meer kansen bood. Hij bracht ons naar België, maar pakte ons paspoort af en liet ons een tweede keer stikken. Op de koop toe was er niemand op het adres. Onze eerste nacht in België hebben we in het station doorgebrac­ht. Zonder papieren, zonder geld. Het zou zes jaar duren eer onze asielaanvr­aag, na drie afwijzinge­n, werd goedgekeur­d.”

Als illegale sans-papiers kwamen Alina en haar moeder in verschille­nde asielcentr­a terecht. “Geen pretje om daar te moeten opgroeien. In zo’n centrum hoorden we dat er een dorp bestond waar je zomaar een huis kon gaan bewonen. Dat was Doel en daar hebben we een woonst gekraakt. Ook dat was illegaal, maar de politie kneep een oogje dicht. Gelukkig kregen we her en der wat hulp, want de eerste maand woonden we er zonder elektricit­eit en water.”

Maar Alina en haar moeder bleven niet bij de pakken zitten. “We wilden niet op de kap van de staat leven. We zetten onder andere een klerenwink­eltje op en verkochten producten uit Rusland en de voormalige oostblokla­nden. We hebben het moeilijk gehad en ons verhaal wil ik graag met anderen delen. Dat is dé reden waarom ik aan Miss België deelneem.”

Alina Samander

Deelneemst­er Miss België

“Onze eerste nacht in België hebben we in het station doorgebrac­ht. Zonder papieren, zonder geld. Het zou zes jaar duren eer onze asielaanvr­aag, na drie afwijzinge­n, werd goedgekeur­d."

 ??  ??
 ?? FOTO KEVIN SWIJSEN ?? Alina Samander.
FOTO KEVIN SWIJSEN Alina Samander.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium