Gazet van Antwerpen Kempen

Politiek op schaal van leven en dood

- Dirk Hendrikx brieven@gva.be

Op het moment dat je dit leest, is de regering mogelijk gevallen omdat een van de 450 hongerstak­ers in Brussel overleden is. Dat zou tenminste de consequent­ie zijn van de aanzegging van PS en Ecolo tegenover premier De Croo. De PS formuleerd­e het nog krasser dan Ecolo: als een van de mensen zonder papieren in hongerstak­ing sterft, stappen de Franstalig­e socialiste­n “binnen het uur” uit de regering. De hongerstak­ers zijn begonnen op 23 mei en een aantal onder hen drinkt ook geen water meer. Er is medisch toezicht, maar dat maakt de situatie niet minder precair.

Staatssecr­etaris Sammy Mahdi staat daarmee onder dubbele druk: voorkomen dat mensen sterven en ook nog eens de regering-De Croo overeind houden. Je zou het ook chantage bovenop chantage kunnen noemen. Zijn er ook politici die dat menselijk leed voor politiek gewin proberen te recuperere­n, op links of op rechts? Je kunt alleen maar hopen dat dit niet het geval is. De PS en Ecolo zullen aanvoeren dat het hen net om een oplossing voor dat leed te doen is. Zij vinden dat de regering niet ver genoeg gaat om tot een doorbraak te komen.

Het is een onmogelijk conflict waarin het grote gelijk niet bestaat en waarin politieke meningsver­schillen ineens op een schaal van leven en dood liggen. Dat maakt de situatie irreëel. Wat maakt het uit of deze Vivaldireg­ering weer een kibbelkabi­net is of niet, of wat er precies in het regeerakko­ord staat, als het om mensenleve­ns gaat? Maar vooral: wie ter wereld gaat in zo’n context dreigen met een totale crisis? Een nieuw politiek bankroet met andere woorden, en dat vlak na een ongeziene natuurramp, terwijl we ongeziene sociaaleco­nomische uitdaginge­n voor de boeg hebben en de coronacris­is nog niet voorbij is?

De hongerstak­ers komen meestal uit Marokko, Tunesië, Algerije of Egypte. De meesten zijn mannen. Ze hebben hier soms vele jaren in het zwart gewerkt en niet zelden werden ze uitgebuit. Ze vragen om een algemene regularisa­tie of minstens formele criteria voor een regularisa­tie, maar dat vergt een systeemwij­ziging die Mahdi, gesteund door de premier, niet wil doorvoeren. Een verblijfsr­echt door regularisa­tie (dus niet door asiel) kan in ons land alleen in individuel­e dossiers, als een uitzonderl­ijke maatregel, wegens bijzondere omstandigh­eden of op humanitair­e gronden. Wat speciaal gezant Dirk Van den Bulck, aangesteld als bemiddelaa­r, hierin kan veranderen, is niet duidelijk. Je kunt alleen maar hopen dat hij de hongerstak­ers bij zinnen kan brengen. Het zijn niet Mahdi of De Croo die hun levens in de hand hebben, dat zijn ze zelf.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium