Gazet van Antwerpen Kempen

Turbo blaft? Slecht nieuws

- THIBAUT RENSON

In het Luikse rampgebied wordt nog volop gezocht naar vermiste personen. De hoop om slachtoffe­rs levend vanonder het puin te halen, heeft men opgeborgen. Cockerspan­iël Turbo zocht in het puin aan de oevers van de Vesder naar lichamen. Buurtbewon­ers hoorden er afgelopen weekend nog kreten vanonder het puin.

“Ik heb iemand drie keer chou horen roepen: chou, chou, chou.” Maandag, iets over half twee en de zon schijnt fel op de Quai Ferdinand Nicolaï. Van ‘de kade’ in het centrum van Pepinster schiet niet veel over. De Vesder, die de stad doorkruist, is er verwoesten­d geweest: aan de oevers geen huizen meer, alleen maar puin. Er is een ravage aangericht die je aan een bom, maar nooit aan water zou toeschrijv­en.

“Waar heb je die kreten precies gehoord?”, vraagt de politie. De vrouw wijst de plek aan en Turbo, de cockerspan­iël van de politie, gaat, met de neus schuivend over de grond, op zoek. “Het was afgelopen zaterdag. Ik hoorde drie keer chou, ik ben zeker.” De vrouw woont in de straat die op de kade uitkomt. Zij kon met haar gezin vluchten naar het dak en veilig geëvacueer­d worden. Hun huis staat nog recht. De woningen van de buren dichter bij de oever niet meer. Turbo zoekt op de aangewezen plek, maar vindt er niets. Is er dan nog hoop om mensen levend vanonder het puin te halen? “Turbo is een lijkhond”, zegt zijn politiebaa­sje, “geen reddingsho­nd.”

“Het zou een mirakel zijn als we nu nog mensen levend terugvinde­n”, zegt Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen. “We zijn ondertusse­n al vier dagen na de ramp en er is intensief gezocht op de meest getroffen plekken.”

Er werd gisteren niet alleen in de vallei in Pepinster gezocht, ook rond een zwaar getroffen camping in Esneux. “Het zijn de plekken waar de meeste slachtoffe­rs aangetroff­en zijn”, zegt commissari­s-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker. “Verder hebben we weinig aanknoping­spunten. De stroom kan lichamen kilometers ver meegesleur­d hebben. De kans is ook groot dat we slechts delen van lichamen zullen aantreffen.”

Weinig aanknoping­spunten

De federale politie krijgt bij haar zoektocht de hulp van Disaster Victim Identifcat­ion, de Cel Vermiste Personen en Nederlands­e collega’s en hun speurhonde­n.

“Kom maar mee, meneer, dan kan ik je de plek aanduiden.” De politie helpt een man mee onder het politielin­t. Het woont wat verderop en ook hij heeft zaterdag nog kreten gehoord. “Het was 16u. Ik weet het nog goed. Ik hoorde verschille­nde mensen roepen.”

Net omdat de politie weinig aanknoping­spunten heeft, kan de info van getuigen cruciaal zijn. Een paar minuten later komt de man terug vanachter het puin. “Sorry, maar nu moet ik weg, voor mij is het te zwaar.” De politievro­uw geeft hem een vuistje en bedankt hem voor zijn tip. Met tranen in de ogen verdwijnt de man in de gekwetste stad.

Turbo blaft niet op de plek van de tipgever, wat betekent dat hij er niets gevonden heeft. De cockerspan­iël zoekt de hele namiddag verder in het puin, maar vindt er niets. “Voor ons is dit gebied doorzocht”, zegt zijn politiebaa­sje terwijl hij een hijgende Turbo een kom water voor de neus duwt. “De volgende stap is voorzichti­g puinruimen, zo kunnen er ook lichamen gevonden worden. Of nieuwe geuren vrijkomen, zodat we de hond nog eens kunnen inzetten. Want het is mogelijk dat de lichamen zodanig onder het puin bedolven liggen dat het lijkenvoch­t onvoldoend­e vrijkomt en Turbo het niet ruikt. Wij gaan morgen alvast een ander gebied doorzoeken. Maar eerst Turbo laten uitrusten. En eten geven.”

Ook rond de camping in Esneux worden geen lichamen aangetroff­en. Maar de lijst met vermiste personen daalde gisteren wel van 127 naar zeventig. Allemaal mensen die als vermist opgegeven waren, maar niet bereikbaar bleken. “Dat het aantal is gedaald, is heel goed nieuws”, zegt Remue. “Maar er blijven er natuurlijk nog een pak over. Over een paar dagen gaan we een definitiev­e lijst hebben van mensen naar wie we gericht op zoek moeten.”

Een vrouw komt aangelopen en ziet hoe Turbo in de koffer van de politiewag­en springt. “Hebben ze gedaan met zoeken? En hebben ze niemand gevonden? Ik ben op zoek naar mijn moeder. Ik vrees dat ze hier ergens moet liggen. Maar ik ga maar beter terug naar waar haar huis was. Wie weet duikt ze daar nog op.”

Dorpsbewon­er

“Sorry, maar nu moet ik weg, voor mij is het te zwaar.”

 ?? FOTO AFP ?? Op stap met de Cel Vermiste Personen, die met hond zoekt naar lichamen tussen puin
Cockerspan­iëls worden ingezet om te zoeken naar lichamen, door politie en de Cel Vermiste Personen.
FOTO AFP Op stap met de Cel Vermiste Personen, die met hond zoekt naar lichamen tussen puin Cockerspan­iëls worden ingezet om te zoeken naar lichamen, door politie en de Cel Vermiste Personen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium