Gazet van Antwerpen Kempen

Midden augustus mogen de dansbenen los

- HANNES HEYNDERICK­X

Vanaf 13 augustus kan er weer volop gedanst worden op buiteneven­ementen. De mondmasker­s mogen thuisblijv­en en knuffelen mag opnieuw à volonté. Voorwaarde is wel dat je aan de ingang een Covid Safe Ticket laat zien. Het Overlegcom­ité zette gisteren daarmee het licht op groen voor Pukkelpop, maar ook voor een kleiner dansfeest van 1.500 man.

toren gebruikmak­en van het Covid Safe Ticket. Dat wordt om praktische redenen alleen toegestaan aan events met meer dan 1.500 bezoekers.

In september krijgen vervolgens ook binneneven­ts de kans om het Covid Safe Ticket te gebruiken en de coronamaat­regelen te laten vallen.

Hoe krijg ik dat Covid Safe Ticket?

Zo’n Covid Safe Ticket kun je gewoon downloaden op de CovidSafe-app. In drie verschille­nde situaties krijg je groen licht. Volledige vaccinatie geeft de minste kopzorgen. Maar ook wie kan aantonen dat hij recent genezen is van corona, krijgt een eventticke­t. Net als wie een negatieve PCRtest kan voorleggen die jonger is dan 48 uur. Bij evenemente­n van drie dagen, zoals Pukkelpop, moet je dus twee keer worden getest. Opvallend: een sneltest laten afnemen volstaat niet.

Is dat nu een versoepeli­ng of een verstrengi­ng?

Eigenlijk zijn zowel de “versoepela­ars” als de “strenge” politici tevreden na het Overlegcom­ité. Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) en coronacomm­issaris Pedro Facon wilden het Covid Safe Ticket liefst zelfs verplichte­n, omdat het min of meer de garantie biedt dat er weinig virus zal circuleren op het event. Ze zien de uitbreidin­g van het Covid Safe Ticket nu dan ook als een aanscherpi­ng.

Andere politici zien er vooral een versoepeli­ng in. De Vlaamse regering wilde immers dat zo veel mogelijk evenemente­n konden doorgaan zónder beperkinge­n, zoals mondmasker­s. Het Covid Safe Ticket maakt dat nu ook mogelijk.

Zijn sommige evenemente­n dan eigenlijk terecht afgelast?

Nu een hele resem festivals zal mogen doorgaan zonder grote beperkinge­n, rijst de vraag of sommige evenemente­n niet te vroeg zijn afgelast. Tomorrowla­nd werd bijvoorbee­ld verboden door de burgemeest­ers van Boom en Rumst, maar soortgelij­ke festivals zullen nu wel doorgaan. “Wij blijven nog steeds bij die beslissing”, zegt Jeroen Baert (N-VA), burgemeest­er van Boom. “Ik hoor dat de virologen ook nu nog kritisch staan tegenover grote festivals van hetzelfde kaliber als Tomorrowla­nd. Annulering is de juiste beslissing geweest.”

 ?? FOTO KAREL HEMERIJCKX ?? Pukkelpop, dat mikt op 60.000 bezoekers per dag, kan doorgaan. Een kleiner dansfeest met 1.500 man ook.
FOTO KAREL HEMERIJCKX Pukkelpop, dat mikt op 60.000 bezoekers per dag, kan doorgaan. Een kleiner dansfeest met 1.500 man ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium