Gazet van Antwerpen Kempen

Nieuwe inschrijfr­egels voor scholen op komst

-

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft nieuwe inschrijfr­egels voor scholen klaar die het lokale niveau meer vrijheid geven. Er kan dan zelf gekozen worden om tot maximaal 20% van de beschikbar­e plaatsen voor te behouden voor één of meerdere onderverte­genwoordig­de groepen.

Eerder verplichtt­e Vlaanderen de scholen in het werkingsge­bied van een lokaal overlegpla­tform om voorrang te geven aan kinderen uit een gezin dat een schooltoel­age ontvangt of waarin de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. “We niet langer één systeem opleggen aan alle gemeenten”, zegt Weyts. “Als er toch nog met voorrangsr­egels gewerkt wordt, zal dat beperkt zijn en op basis van de lokale situatie.” Ook moeten alleen scholen met een verwacht capaciteit­stekort werken met digitaal aanmelden.

Als het Vlaams Parlement de nieuwe regels goedkeurt, worden ze van kracht op 1 september 2022.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium