Gazet van Antwerpen Kempen

Waterpeil Kleine Nete zakt veel trager dan verwacht

- HANS OTTEN

een medicijn dat de pijn onderdrukt. “Het middel wordt in de zij ingebracht en legt een film onder de huid. Dankzij dat implantaat kan ik zo’n drie uur per dag in de zon lopen”, zegt Kristof. Het probleem is alleen dat de behandelin­g om de twee maanden herhaald moeten worden en daarom peperduur is: 100.000 euro per jaar. “Mijn man en ik verdienen allebei goed onze kost. Maar 100.000 euro per jaar? Dat kunnen ook wij niet betalen”, zegt Tinne Cools, mama van Kristof en voorzitter van vzw EPP België.

“Niet de moeite voor 40 man”

In ons land zijn er maar veertig EPP-patiënten. Het is voor hen, en haar eigen zoon uiteraard, dat Tinne al jarenlang een strijd voert om het ‘levensnood­zakelijke EPPmedicij­n’ terugbetaa­ld te krijgen, zoals in de meeste andere landen in Europa en Amerika. “De schuld ligt niet alleen bij onze overheid”, zegt Tinne. “De Australisc­he producent van het medicijn moet eerst nog een officieel en uitgebreid dossier indienen om het geneesmidd­el te laten goedkeuren door de Commissie Tegemoetko­ming Geneesmidd­elen (CTG). In de commissie zitten naast de minister van Volksgezon­dheid onder anderen ook artsen en professore­n. Waarom de Australisc­he farmagroep deze aanvraag nog altijd niet gedaan heeft? Omdat ze dat niet de moeite vindt voor slechts veertig patiënten. Het draait om geld.”

Daarom wil Tinne het CTG-dossier nu zelf voorbereid­en en fi

De brandweerz­ones Kempen en Taxandria gaan opnieuw pompen in de omgeving van de Kleine Nete in Kasterlee en Geel. Dat moet de maïsakkers sneller droog krijgen. Het waterpeil zakt intussen tergend traag.

Provincieg­ouverneur Cathy Berx bracht maandagoch­tend een bezoek aan het getroffen gebied in de omgeving van de Roerdompst­raat en Arkstraat op de grens van Geel en Kasterlee-Lichtaart en sprak er met getroffen landbouwer­s. Daar zette het water van de Kleine Nete eind vorige week enorme oppervlakt­es aan landbouwgr­ond blank. Door de dijken in allerijl op te hogen met behulp van kranen en zandzakken, kon vermeden worden dat de situatie uit de hand zou lopen. De situatie is sinds vrijdagavo­nd gunstig gekeerd, maar de problemen zijn nog lang niet van de baan.

“Een groot binnengebi­ed tussen de Roerdompst­raat en de Kleine Nete staat nog altijd blank”, zegt de Geelse burgemeest­er Vera Celis (N-VA). “De betrokken boer zegt dat maïs het één dag lang kan verdragen dat het met de voeten in het water staat, maar intussen zijn we al vier dagen ver. Daarom gaat de brandweer bijkomende pompen plaatsen om het water versneld weg te krijgen.”

Veel trager

Het waterpeil in de Kleine Nete is sinds vrijdagnac­ht weer beginnen te zakken, maar dat gebeurt niet aan het tempo dat verwacht werd. “Dat gaat echt veel trager dan experts hebben berekend. We zitten nu (maandagoch­tend, red.) pas op het peil dat de Nete zaterdag al had moeten bereiken. Er moet ergens iets zijn dat dit proces tegenhoudt, maar we hebben geen idee wat. Het is ook opvallend dat de Nete alleen hier voor problemen heeft gezorgd en bijvoorbee­ld niet verder stroomafwa­arts”, zeggen de commandant­en Luc Faes van brandweerz­one Taxandria en Koen Bollen en Eddy Goossens van brandweerz­one Kempen. De Kleine Nete vormt niet alleen de grens tussen Kasterlee en Geel, maar ook tussen de twee hulpverlen­ingszones. De gronden rond de Kleine Nete zijn voorlopig nog altijd volledig verzadigd. Een van de landbouwer­s toonde de gouverneur de landerijen achter zijn stal. Hoewel die er deels weer groen als gras uitzien, gaat het volgens de boer om gevaarlijk gezichtsbe­drog. “Het is nog altijd een grote watervlakt­e waaruit het gras toevallig weer komt piepen”.

Angst voor zaterdag

De omgeving houdt intussen het hart vast om wat komen gaat. “Voor zaterdag voorspelle­n de weerdienst­en buien en mogelijk onweer”, zegt burgemeest­er Celis. “Met al die verzadigde gronden zouden grote hoeveelhed­en water opnieuw voor problemen kunnen zorgen. Maar volgens de deskundige­n zou het peil van de Nete tegen die tijd voldoende gezakt moeten zijn om dat aan te kunnen.”

Bij de Ark Van Noë werkten vrijwillig­ers het afgelopen weekend met vereende krachten om de ondergelop­en terreinen weer watervrij te krijgen. “Tonnen respect, want dankzij hun hulp kan onze Ark Camping weer opstarten”, klinkt het bij de uitbaters.

 ?? FOTO'S BERT DE DEKEN ??
FOTO'S BERT DE DEKEN
 ?? FOTO HANS OTTEN ?? De landbouwer­s in de Roerdompst­raat proberen met eigen materiaal hun velden droog te pompen.
FOTO HANS OTTEN De landbouwer­s in de Roerdompst­raat proberen met eigen materiaal hun velden droog te pompen.
 ??  ?? Brandweerc­ommandante­n Eddy Goossens, Luc Faes en Koen Bollen stellen vast dat de Kleine Nete veel trager zakt dan zou moeten.
Brandweerc­ommandante­n Eddy Goossens, Luc Faes en Koen Bollen stellen vast dat de Kleine Nete veel trager zakt dan zou moeten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium