Gazet van Antwerpen Kempen

Erfgoed wil ‘zwerfgoed’ in kaart brengen

- Www.erfgoedbal­en.be

Erfgoed Balen is nog op zoek naar verborgen erfgoedsch­atten van inwoners en vereniging­en. De erfgoedver­eniging wil het ‘zwerfgoed’ zo in kaart brengen. Balenaars die nog een hoop erfgoedsch­atten op zolder hebben liggen en die willen delen, kunnen dat melden bij Erfgoed Balen. De erfgoedver­eniging krijgt in Vrijetijds­centrum De Kruierie onder de noemer ‘Boalen vruger en nij’ een vaste erfgoedhoe­k. Daar komt regelmatig een nieuw thema of een andere vereniging aan bod.

Inwoners en vereniging­en die hun rijke geschieden­is of leuke anekdotes willen delen met de rest van Balen, kunnen een tiental voorwerpen of foto’s tijdelijk uitlenen aan Erfgoed Balen. Daarnaast is er nog een mogelijkhe­id om de stukken te digitalise­ren en zo te bewaren voor de toekomst. Daarvoor kan je contact opnemen met erfgoedcon­sulent Esther Keunen via 014-74 41 70.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium