Gazet van Antwerpen Kempen

Oude schoolvleu­gel Sint-Jozefsdal verdwijnt voor nieuw schooldeel

- HANS OTTEN

De omgeving van het Besloten Hofke in de Nonnenstra­at in Herentals ziet er plots helemaal anders uit, nu een deel van de schoolgebo­uwen van Sint-Jozefsdal met de grond gelijk is gemaakt. Daar komt een nieuw schooldeel.

Een aannemer heeft de voorbije weken de oude schoolvleu­gel tussen het oude Franciscan­essenkloos­ter en het hoekpand van vrije basisschoo­l (W)Onderwijs volledig afgebroken. Daardoor gaapt nu, waar de Nonnenstra­at gekenmerkt werd door de doorlopend­e schoolgeve­l tot de toegangspo­ort naar de Besloten Hof, een groot gat. De werkzaamhe­den vormen het startpunt van fase 3 in de bouwplanne­n van de basisschoo­l van het Katholiek Onderwijs Stad Herentals (kOsh). Voor dat project ontving kOsh de voorbije jaren verschille­nde keren Vlaamse subsidies.

“Dit omvattende bouwdossie­r gaat al mee sinds 2003, wat aangeeft hoe lang dergelijke projecten kunnen lopen”, legde adjunctdir­ecteur Raf Stevens van (W)Onderwijs de plannen eerder uit. “In de vorige fases hebben we onder andere nieuwe schoolgebo­uwen opgetrokke­n en een deel van de vroegere schoolpand­en in de Nonnenstra­at vernieuwd en uitgebreid. Deze derde en laatste fase heeft betrekking op de oudste vleugel die tegen de Nonnenstra­at aanligt.”

Polyvalent­e zaal

Dat gebouw bevatte tot voor kort onder meer oud sanitair en een turnzaal die nog werd ingezet voor bewegingsl­essen, naast een reeks lokalen die al een tijdje niet meer geschikt waren voor ge

Raf Stevens

Adjunct-directeur (W)Onderwijs bruik. “We willen de turnzaal helemaal vernieuwen, maar daarnaast ook een nieuwe polyvalent­e zaal maken. Zo kunnen we die twee grotere ruimtes simultaan gebruiken. We plannen er ook enkele nieuwe klaslokale­n voor de lagere school die modulair aanpasbaar zijn. Dat wil zeggen dat we van twee kleine klasjes makkelijk een groter lokaal kunnen maken door de middenmuur eenvoudig te verwijdere­n. De plannen bevatten ook een klaslokaal­tje dat eventueel kan dienen als extra kleuterkla­sje, maar ook kan gebruikt worden voor de voor- en nabewaking.”

De gebouwen staan nog altijd bekend als Sint-Jozefsdal. Dat was oorspronke­lijk een kostschool, maar werd later omgevormd tot een middelbare school die genoemd is naar het aangrenzen­de klooster van de zusters Franciscan­essen. Dat is op zijn beurt nu vooral bekend onder de naam Besloten Hof.

“We willen de turnzaal helemaal vernieuwen en daarnaast een nieuwe polyvalent­e zaal maken. Zo kunnen we die twee grotere ruimtes simultaan gebruiken.”

 ?? FOTO HANS OTTEN ?? De Nonnenstra­at ziet er plots helemaal anders uit nu de lange schoolgeve­l aan de straatkant volledig is gesloopt.
FOTO HANS OTTEN De Nonnenstra­at ziet er plots helemaal anders uit nu de lange schoolgeve­l aan de straatkant volledig is gesloopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium