Gazet van Antwerpen Kempen

Bewakingsc­amera’s in de strijd tegen zwerfvuil

- Www.laakdal.be

Laakdal plaatst tijdelijke vaste bewakingsc­amera’s op het grondgebie­d in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort­en, omdat de pakkans door traditione­el fysiek toezicht door bevoegde personen eerder klein is.

Met de camera’s wil Laakdal het sluikstort­en gerichter en strenger aanpakken. “Het probleem tast het milieu aan, kost handenvol geld en creëert heel wat ergernis bij de bevolking”, stelt bevoegd schepen Benny Smets (PROLaakdal). “De tijdelijke vaste camera’s zullen daarom geplaatst worden op locaties waar overlast wordt vastgestel­d of verwacht. Zo beseffen sluikstort­ers hopelijk beter welk fout gedrag ze vertonen en voelen ze financieel wat de gevolgen zijn van zomaar afval dumpen.” De camera’s worden ingezet in samenspraa­k met de lokale politiezon­e. “In het zonaal politiepla­n staat dat de politie wenst bij te dragen tot de realisatie van een leefbare buurt”, voegt burgemeest­er Tine Gielis (CD&V) toe. “Een van de prioritair­e thema’s is de aanpak van fysieke overlast in de publieke ruimte, zoals sluikstort­en. Cameratoez­icht is een nuttig hulpmiddel voor een gerichte en efficiënte politie-inzet. Zo kunnen de overlastpr­oblemen objectief worden waargenome­n, preventief aangepakt worden en daders, slachtoffe­rs en getuigen worden opgespoord.”

 ?? FOTO HANS OTTEN ?? Zo zag de speelplaat­s van het Sint-Jozefsdal er tot voor kort uit. Het gebouw dat achteraan deels zichtbaar is, werd recent afgebroken.
FOTO HANS OTTEN Zo zag de speelplaat­s van het Sint-Jozefsdal er tot voor kort uit. Het gebouw dat achteraan deels zichtbaar is, werd recent afgebroken.
 ?? FOTO RR ?? Laakdal bindt de strijd aan met sluikstort­en.
FOTO RR Laakdal bindt de strijd aan met sluikstort­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium