Gazet van Antwerpen Kempen

Retrokoers tijdens de kermis: “Alleen welkom met haar op je benen”

-

De inwoners van Grobbendon­k worden opgeroepen om de volgende weken hun beenhaar zeker niet af te scheren. Behaarde benen zijn immers een absolute vereiste om op 4 augustus te mogen deelnemen aan de retrokoers. Dit ludieke evenement maakt deel uit het kermisprog­ramma. Door corona was er vorig jaar geen retrokoers in Grobbendon­k, maar nu staan de liefhebber­s van het genre te trappelen om van start te mogen gaan. De eerste pedaalslag wordt gegeven om 18u op het Astridplei­n. Er moeten 22 rondes afgelegd worden op een lokaal parcours van 2,2 kilometer. “Gladde benen zijn verboden”’, meldt de organisati­e. “De jury zal hier onverbidde­lijk op toekijken en wie niet in orde is zal startverbo­d krijgen.” Ook voor de fietsen zijn er strenge regels. Zo zijn klikpedale­n, carbon en versnellin­gen aan het stuur verboden. Er is één uitzonderi­ng en dat is de helm. Die moet stevig en modern zijn want veiligheid gaat boven het ludieke aspect. De worstenhel­m mag dus thuis blijven. De koers wordt op smaak gebracht met extrasport­ieve uitdaginge­n en tussenspur­ten en dit niet alleen voor de koplopers. Er wordt gezorgd voor voornameli­jk eeten drinkbare prijzen.

Wie wil deelnemen, kan inschrijve­n via www.grobbendon­k.be/retrokoers. De koers is maar de aanloop naar een avond met veel muziek en gezang. Een klassiek vuurwerk is er niet, maar voor een vuurspekta­kel wordt er wel gezorgd.

 ?? FOTO MARC PEETERS ?? Nostalgisc­he sfeer tijdens een vorige editie van de retrokoers.
FOTO MARC PEETERS Nostalgisc­he sfeer tijdens een vorige editie van de retrokoers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium