Gazet van Antwerpen Kempen

“Game of Thrones inspireerd­e me om zelf fantasyver­haal te schrijven”

Student Joey Field (23) brengt eerste boek uit

- TOMMY MAES De Verloren Erfenis is te koop via www.boekscout.nl.

Joey Field (23) uit Mol heeft met De Verloren Erfenis zijn eerste boek uitgebrach­t. Het gaat om een fantasyboe­k, maar volgens de schrijver is er zeker een realistisc­he kant aan de fictieve wereld van het verhaal.

Het verhaal van De Verloren Erfenis speelt zich af in een fictief middeleeuw­s land. Zeven jongeren worden samen in gevangensc­hap wakker in een duistere grot, zonder enige herinnerin­g aan hoe ze daar terecht zijn gekomen. Ook weten ze niet meer wat hun verleden of ‘verloren erfenis’ is. Ze kunnen ontsnappen, maar daarmee beleeft elk personage zijn eigen hachelijke avontuur. De Verloren Erfenis is het eerste boek van Joey Field, een 23-jarige bachelorst­udent Sport uit Mol.

“Het idee om zelf een fantasyver­haal te schrijven ontstond acht jaar geleden toen ik heel hevige fan was van de serie Game of Thrones”, vertelt hij. “Tussen twee seizoenen door begon ik zelf een verhaal te bedenken, samen met een wereld waarin het zich afspeelt. Die eerste versie heb ik niet meteen uitgeschre­ven, maar uit nieuwsgier­igheid heb ik het laten lezen door mijn buurvrouw. Die vond het verhaal zo spannend dat ze me aanspoorde om het af te werken.”

Historisch­e roman

Toen Joey het manuscript uiteindeli­jk afgewerkt had, besloot hij het ook te publiceren. “Ik stuurde het naar enkele uitgeverij­en en al vrij snel kreeg ik een aantal positieve reacties”, zegt hij. “Uiteindeli­jk koos ik voor Boekscout, omdat een boek op die manier uitgeven minder kostte dan via een andere uitgeverij.” De Verloren Erfenis is een fantasyrom­an die zich afspeelt in een verzonnen wereld, maar je moet geen verhaal met tovenaars en mythologis­che figuren verwachten. “Ik kies bewust voor een realistisc­he stijl, alsof het om een historisch­e roman gaat”, zegt Joey. “Daarvoor heb ik me ook door Game of Thrones laten inspireren, want dat verhaal was zeker in het begin ook vrij realistisc­h, ook al zitten daar bijvoorbee­ld wel draken in. Zelf lees ik het liefst historisch­e verhalen. Om de middeleeuw­se wereld zo echt mogelijk te kunnen beschrijve­n, heb ik ook veel research gedaan naar gebouwen en de klederdrac­ht uit de middeleeuw­en.”

Joey Field

Schrijver De Verloren Erfenis

“Ik schat dat ik toch vier à vijf boeken nodig ga hebben om het hele verhaal te vertellen.”

Tweede boek

Het boek heeft een open einde, zodat het verhaal niet volledig is uitverteld. “Ik heb al een heel verhaal voor ogen, waarbij de hoofdperso­nages beetje bij beetje hun identiteit achterhale­n”, vertelt Joey. “Net als in Game of Thrones wil ik voorspelba­arheid voorkomen, maar uiteraard ga ik nu niet verklappen hoe het verhaal evolueert. Wellicht heb ik in totaal vier à vijf boeken nodig om het hele verhaal te vertellen. Ondertusse­n ben ik begonnen aan het tweede boek. Het eerste hoofdstuk is al klaar. Ik schat dat het toch een half of een volledig jaar duurt voordat het boek klaar is. In grote lijnen weet ik waar ik naartoe wil, maar het vergt tijd om alle details juist te krijgen.”

 ?? FOTO TOMMY MAES ?? Joey toont een proefexemp­laar van zijn eerste boek.
FOTO TOMMY MAES Joey toont een proefexemp­laar van zijn eerste boek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium