Gazet van Antwerpen Kempen

UW MENING

-

staat open voor beknopte reacties. De redactie heeft het recht uw brief te redigeren of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres. Lezersbrie­ven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of brieven@gva.be

Watersnood (1)

Enorm veel mensen hebben zich opgegeven als vrijwillig­er om te gaan helpen in de geteisterd­e streken. Het is in nood dat men de mensen beter leert kennen. Veel Vlamingen helpen Walen. De Vlamingen tonen hun goed hart. De taalgrens is ineens niet meer van tel. Onze politici zouden beter eens kijken naar de bevolking.

YVES RENARD, ZOERSEL

Watersnood (2)

Het is nu al zeker dat de schade door de watersnood zal oplopen in de miljoenen. Huizen, inboedels, auto’s, … Veel mensen hebben alles verloren. Ze zullen moeten wachten tot alle verzekerin­gsmaatscha­ppijen hun experts hebben gestuurd. Die zijn allicht nog met verlof …

Ik heb een voorstel om alle schadelijd­ers meteen te helpen. Voor elke schadepost (huis, inboedel, auto of andere zaken die gedekt zijn door een of andere polis) wordt door de verzekerin­g meteen een voorschot ter waarde van 50% van het verzekerde bedrag betaald (inclusief de indexatie van dit bedrag).

De voordelen zijn: bedragen zijn gemakkelij­k te bepalen, de betaling aan schadelijd­ers kan binnen de 48 uur geregeld zijn, de schadelijd­ers hebben een bedrag waarmee ze kunnen werken aan de woning en goederen aankopen. Daarboveno­p krijgen de verzekerin­gsmakelaar­s een ideale gelegenhei­d om hun goede wil te tonen. Dan zullen er geen discussies zijn die weken of maanden kunnen aanslepen. Daardoor geraken de schadelijd­ers geen stap vooruit en het kan ook de bedoeling zijn om later en minder te betalen. Is het niet mogelijk dat de regering dit verplicht kan opleggen aan de verzekerin­gsmaatscha­ppijen?

JAAK FREMAULT, AARTSELAAR

Watersnood (3)

De inzamelact­ies van kleding en huisraad zijn heel goed bedoeld. Maar de getroffen personen hebben nu andere zorgen. Is het niet beter om alle goederen te stockeren? Je kunt bijvoorbee­ld leegstaand­e magazijnen van het leger of de gemeente gebruiken? Mensen kunnen daar dan zaken gaan ophalen als ze iets nodig hebben.

WILLEM SMETS, RANST

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium