Gazet van Antwerpen Kempen

Veroordeel­de oplichter maakt weer slachtoffe­rs

Voormalige sponsor van voetbalclu­bs Lierse en Westerlo

- THEO DERKINDERE­N, JARIT TAELMAN

Zeker tien slachtoffe­rs hebben de voorbije weken en maanden klacht ingediend tegen Chris Schoenmake­rs wegens oplichting. Schoenmake­rs maakte begin jaren 2000 grote sier als sponsor van voetbalclu­bs Lierse en Westerlo en was voorzitter van zaalvoetba­lclub Forza Ajax Berlaar. Hij pochte met zijn geld, maar dat bleek afkomstig van mensen aan wie hij hoge beleggings­opbrengste­n had beloofd. Schoenmake­rs werd tien jaar geleden voor die beleggings­fraude veroordeel­d. Maar vandaag komt hij opnieuw in opspraak voor nieuwe feiten van oplichting, waarbij hij goedgelovi­ge slachtoffe­rs tot tienduizen­den euro afhandig maakt, soms onder een valse naam. Chris Schoenmake­rs werd enkele weken geleden opnieuw veroordeel­d tot een effectieve gevangenis­straf, maar hij gaf verstek bij de rechtbank. In het vonnis sprak de rechter van “een hardleerse recidivist”. Zijn slachtoffe­rs komen nu naar buiten met hun verhaal om mogelijke lotgenoten te waarschuwe­n.

Chris Schoenmake­rs (54), ooit de flamboyant­e voorzitter van zaalvoetba­lclub Forza Ajax Berlaar en sponsor van voetbalclu­bs Lierse en Westerlo, staat opnieuw in het oog van de storm. Twintig jaar nadat hij abrupt van zijn troon was gevallen wegens oplichting, blijkt hij tot op heden mensen op te lichten. Enkele weken geleden veroordeel­de de rechtbank hem tot twee jaar cel. Verschille­nde slachtoffe­rs dienden een klacht in en doen nu hun verhaal.

Twintig jaar geleden was Chris Schoenmake­rs een zakenman met aanzien. Niet alleen was hij de voorzitter, coach en mecenas van zaalvoetba­lclub Forza Ajax Berlaar, hij was ook het gezicht achter het bedrijfje Football Fanatics. De man sponsorde grote bedragen aan voetbalclu­bs Lierse en Westerlo en was vaak op vipfeestje­s te zien. Hij bouwde een kast van een villa in Halle-Zoersel en trakteerde voetbalspe­lers onder meer op snoepreisj­es naar Griekenlan­d en Cyprus.

Maar heel snel werd alles doorprikt. Speurders kwamen te weten dat de man zich schuldig had gemaakt aan oplichting. Hij had een honderdtal investeerd­ers overtuigd om geld via hem te beleggen. Schoenmake­rs beloofde grote interesten en kon heel wat mensen over de streep trekken. Maar alles liep faliekant af en hij belandde in de cel. In 2009 liep hij een gevangenis­straf van vijf jaar op in Mechelen. Het hof van beroep zette die straf om in drie jaar voorwaarde­lijk omdat er heel wat tijd verloren was gegaan tussen de feiten en de eigenlijke rechtszaak.

Ondanks zijn veroordeli­ng blijkt dat Schoenmake­rs gewoon verder mensen blijft oplichten. Niet altijd als Chris Schoenmake­rs, maar ook met zijn pseudoniem Xristos Tsangaris. Sinds 2001 is hij gehuwd met een Belgisch-Griekse vrouw en verblijft hij ook in Griekenlan­d.

Lege koelkast

Luc Callewaert (57) en Mariette De Wulf (54) uit het Oost-Vlaamse Evergem leerden die Xristos Tsangaris kennen via sociale media. “Ik ben Anderlecht-supporter en kreeg op Facebook een verzoek om lid te worden van zijn supporters­groepje. Zo kwam ik in contact met Xristos. En daarna heb ik hem ontmoet tijdens een wedstrijd van Anderlecht. Het klikte tussen ons. Althans, dat dacht ik”, zucht Luc.

Luc en zijn vrouw werden meermaals uitgenodig­d in Griekenlan­d. “Daar vertelde hij ons dat hij in de penarie zat door de Griekse crisis. Hij zei dat hij een groot bouwprojec­t had, maar de aannemer niet kon betalen. We zijn zelfs naar de ruwbouw gaan kijken.”

Na hun eerste reis hielden Luc en Schoenmake­rs dagelijks contact via Facebook. Maar plots stuurde Xristos foto’s van een lege koelkast op naar Luc. “Ik weet wat het is om serieuze tegenslage­n te kennen, daarom twijfelde ik niet om hem te helpen en geld op te sturen via Western Union”, gaat de Oost-Vlaming verder. “Het ging om kleinere bedragen. Tot de man plots aan onze deur stond. Hij zat bijna op zijn blote knieën in de veranda en zei dat hij niet meer kon overleven. Hij smeekte om 10.000 euro te lenen. We zijn niet rijk, maar dat beetje spaargeld heb ik hem gegeven. Omdat hij in de rats zat en we een goede band hadden.”

Als onderpand gaf Schoenmake­rs Luc en Mariette vijf gouden ringen en een gouden medaillon van Anderlecht. Die waren volgens hem 25.000 euro waard. In werkelijkh­eid hadden ze een waarde van 1.600 euro.

Donkerste periode

Schoenmake­rs beloofde om het geleende geld terug te geven, maar daar kwam niets van in huis. In 2018 dienden Luc en Mariette klacht in. “Na een serieuze ruzie. We zijn 36 jaar getrouwd, maar dat was de donkerste periode in ons huwelijk”, gaat Luc emotioneel verder. “Ik had niet naar mijn vrouw geluisterd en ze stond op het punt om te vertrekken. Xristos heeft een groot stuk van ons leven kapot gemaakt.” Uiteindeli­jk veroordeel­de de rechtbank in Gent Schoenmake­rs in maart van dit jaar bij verstek tot twee jaar cel. “Een hardleerse recidivist tegen wie de maatschapp­ij moet beschermd worden”, benadrukte de rechter in het vonnis. Schoenmake­rs moet het koppel bijna 20.000 euro terugbetal­en. “Maar dat geld zullen we wellicht nooit zien”, vrezen zij. “De veroordeli­ng is een geruststel­ling, maar tot op vandaag licht hij nog steeds mensen op. En daarom willen we iedereen waarschuwe­n.”

Foto van hondje

Een ander slachtoffe­r is Lisette Weets uit Wommelgem. Zij leerde Chris en zijn vrouw kennen via een online kookgroep. “Aanvankeli­jk leek het om doodgewone mensen te gaan. Toen ze hoorden dat we naar Duitsland op vakantie gingen, vroegen ze ons zelfs om kruiden mee te brengen. Op dat ogenblik wees niets erop dat we te maken hadden met oplichters”, vertelt de vrouw.

“Tot hij ons contacteer­de en vertelde dat hij in de financiële problemen zat door de crisis in Griekenlan­d. Hij vroeg ons om geld te lenen. Iets wat we normaal nooit zouden doen. Maar hij stuurde een foto van hem en zijn hondje, bibberend van de koude, en uiteindeli­jk hebben we hem 250 euro overgemaak­t. Hij beloofde ons om het geld terug te betalen van zo gauw hij kon en deed dat uiteindeli­jk ook. We kregen de 250 euro teruggesto­rt.”

Korte tijd later nam Schoenmake­rs opnieuw contact op met Lisette en haar man. “Hij vroeg ons om opnieuw geld te lenen. Hij had zijn wegentaks gekregen en had geen geld om die som te betalen. Omdat hij het geld de eerste keer had teruggegev­en, gaven we hem de gevraagde 950 euro. Deze keer duurde het wel een hele poos, maar plots stond hij voor onze deur en betaalde ons het geleende geld terug.”

Schoenmake­rs vroeg nadien nog een derde keer geld aan het Wommelgems­e koppel — bijna 900 euro — maar ditmaal betaalde hij niet meer terug. “We kwamen met andere slachtoffe­rs in contact en toen bleek dat meneer tientallen mensen had opgelicht.“

Anderlecht-supporters

Dat Schoenmake­rs een gewiekste oplichter is, blijkt ook uit een verhaal van eind maart 2017. Toen gaf hij een feest voor Anderlecht-supporters in het Van der Valk hotel in Beveren, waar hij zelf ook bleef overnachte­n. Alle aanwezigen betaalden 125 euro aan hem voor een hele avond eten en drank à volonté.

Achteraf bleek dat Schoenma

Lisette Weets

Slachtoffe­r

“Hij stuurde een foto van hem en zijn hondje, bibberend van de koude, en uiteindeli­jk hebben we hem

250 euro overgemaak­t.”

kers in het holst van de nacht vertrokken was, zonder de rekening te betalen én met het geld van de aanwezigen in zijn zakken. De openstaand­e factuur van meer dan 3.000 euro blijft tot op vandaag onbetaald. “We hebben gerechteli­jke stappen ondernomen”, bevestigt zaakvoerde­r Tim van der Valk. “Het kan voor ons niet dat zulke mensen vrijuit gaan.”

Sofie De Vuyst uit het OostVlaams­e Berlare trapte ook in de val van Schoenmake­rs. “Wij hadden Xristos en zijn vrouw leren kennen tijdens onze vakantie in Turkije. Het viel ons toen al op dat ze een rijkelijk leven leidden. Ze deden veel geld op en bleven zelfs een volledige maand in Turkije. Hij droeg gouden kettingen, zij had aan elke vinger een ring”, vertelt Sofie.

“Niets, maar dan ook niets dat er op wees dat het om oplichters ging. In 2019 contacteer­de hij ons opnieuw en zei hij dat hij financiële problemen had door de crisis in Griekenlan­d en vroeg om hem iets lenen. Normaal zouden we dat nooit doen, temeer omdat we onze spaarcente­n zelf nodig hadden. Maar met zijn mooie praatjes heeft hij ons toch over de streep weten te trekken en heb ik hem 2.000 euro geleend.”

Ovenschaal met een zak pasta

“Een poosje later stond hij hier aan de deur en huilde tranen met tuiten. Hij had dringend nog 3.000 euro nodig. Hij beloofde ons nogmaals om het geld terug te geven en onderteken­de zelfs een schuldbeke­ntenis”, zegt Sofie. “Omdat de batterij van zijn auto stuk was, gaven hem nog een nieuwe batterij. En omdat ze het zo moeilijk hadden in Griekenlan­d, kregen ze ook kledij en schoonheid­sproducten mee. We zijn enorm stom geweest. We hebben hem meermaals gecontacte­erd om ons geld terug te vragen, maar telkens had hij een andere uitleg klaar. Hij bleef beloven dat hij het ons zou terugbetal­en. De 5.000 euro die we te goed hadden, zouden er zelfs 10.000 worden. Pas toen beseften we dat we in de val van een oplichter waren getrapt.”

“Het enige wat wij van hem hebben gekregen, was – net als verschille­nde andere slachtoffe­rs – een ovenschaal met een zak pasta. Maar ons geld hebben we nooit teruggezie­n. Wij niet en tientallen anderen ook niet.”

Sofie had contact met tal van slachtoffe­rs. “Ik heb echt schrijnend­e verhalen gehoord. Hij heeft zelfs zijn eigen familieled­en opgelicht. Ze maakten zelfs grote sier met de bankkaart van een familielid van zijn vrouw en deden tot de laatste cent op.”

Overlijden

“Volgens mij gaan ze in Griekenlan­d op zoek naar Belgen, smeden een vertrouwen­sband met hen en slaan dan toe”, denkt Sofie. “Hij is een gladde paling die het enorm goed kan uitleggen en kan inspelen op mensen door miserie te faken. Ik hoop dat ze eindelijk tegen de lamp lopen. Ze zijn aartsgevaa­rlijk.”

Hetgeen Sofie nog het meest verraste, was dat ze een mailtje kreeg, zogezegd van de vrouw van Schoenmake­rs. “Daarin stond te lezen dat Chris dood was. En dat het allemaal onze fout was. Maar de vrouw van Schoenmake­rs kon niet zonder schrijffou­ten schrijven en deze mail was in perfect Nederlands. Hij bleek door Schoenmake­rs zelf geschreven te zijn. Om ons te laten geloven dat hij dood was.”

Wij probeerden zelf ook om in contact te komen met Chris Schoenmake­rs om hem te laten reageren op deze getuigenis­sen. We probeerden hem te bellen en stuurden sms’jes naar het laatst bekende nummer van de man, stuurden hem een mail en probeerden ook via sociale media met hem in contact te treden. Ondanks onze verwoede pogingen kwam er geen enkele reactie.

Luc Callewaert

Slachtoffe­r

“Ik weet wat het is om serieuze tegenslage­n te kennen, daarom twijfelde ik niet om hem te helpen en geld op te sturen via Western Union.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO RR ?? Chris Schoenmake­rs, alias Xristos Tsangaris.
FOTO RR Chris Schoenmake­rs, alias Xristos Tsangaris.
 ?? FOTO RR ?? Xristos lichtte ook een kennis van Lisette Weets op.
FOTO RR Xristos lichtte ook een kennis van Lisette Weets op.
 ?? FOTO TDK ??
FOTO TDK
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO JTP ?? Slachtoffe­rs Luc Callewaert (57) en Mariette De Wulf (54).
FOTO JTP Slachtoffe­rs Luc Callewaert (57) en Mariette De Wulf (54).
 ?? FOTO RR ?? Mailwissel­ing tussen Xristos en Sofie De Vuyst.
FOTO RR Mailwissel­ing tussen Xristos en Sofie De Vuyst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium