Gazet van Antwerpen Kempen

Politieke hoogspanni­ng over hongerstak­ers

Bij overlijden stappen PS en Ecolo meteen uit regering

- PIETER LESAFFER

Zowel PS als Ecolo dreigen uit de regering te stappen zodra een van de mensen zonder papieren door hongerstak­ing zou sterven. Daarmee verhogen ze de druk op zowel staatssecr­etaris Sammy Mahdi als premier Alexander De Croo. Maar die laatste geeft niet toe. “Met 31 doden en duizenden daklozen is een regeringsc­risis het laatste wat we nu nodig hebben.”

Al bijna zestig dagen duurt de hongerstak­ing van 475 mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofk­erk en op de campussen van VUB en ULB. Afgelopen vrijdag hebben enkelen er ook een dorststaki­ng aan toegevoegd. Een precaire situatie, maar alles wordt eraan gedaan om doden te vermijden. Zo werden gisteren zeker zeven actievoerd­ers met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. “Dat is ook de afspraak”, zegt Karen Naessens van de vzw House of Compassion, dat de deuren van de Begijnhofk­erk heeft opengezet. “We houden hun toestand onder controle en ze laten medische zorgen toe. Zodra het echt levensbedr­eigend worden, is de afspraak dat ze een ambulance bellen.”

Hoe meer actievoerd­ers de komende dagen naar het ziekenhuis worden gebracht, hoe kleiner de kans dat er effectief overlijden­s zijn. Hoe kleiner ook de kans dat deze hongerstak­ing tot een regeringsc­risis leidt. De grootste regeringsp­artij PS heeft er maandag mee gedreigd om haar drie ministers en staatssecr­etaris uit de regering terug te trekken als er een dode valt. Ecolo zou zondag aan premier De Croo dezelfde boodschap hebben gegeven.

Het dreigement is een nieuwe stap in de oplopende spanning tussen de centrumrec­htse en centrumlin­kse regeringsp­artijen over de kwestie. Eerder hadden PS, Ecolo en Groen de premier al opgeroepen om het dossier over te nemen van staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V). Deze keer zijn de Vlaamse groenen gematigder dan Ecolo en PS. Zij hopen vooral dat de aanstellin­g van Dirk Van den Bulck als ‘speciaal gezant’ voor een doorbraak kan zorgen. Van den Bulck leidt al jarenlang het commissari­aat-generaal voor de vluchtelin­gen en moet de actievoerd­ers overtuigen om een aanvraag in te dienen voor individuel­e regularisa­tie.

Binnen de regering is er weinig begrip voor het dreigement van PS en Ecolo. “Vooral omdat zij dat bekendmake­n nadat ze maandagoch­tend wel eerst hun akkoord hadden gegeven voor de aanstellin­g van Van den Bulck”, is bij andere partijen te horen. “Nu lijkt het alsof de regering geen inspanning­en doet.”

Bij PS is te horen dat de partij al wekenlang probeert om de situatie achter de schermen op te lossen, zonder succes. “Voor ons is dit een princiepsk­westie”, zeggen de Franstalig­e socialiste­n. “Het zou onaanvaard­baar zijn dat wij mensen laten sterven onder een regering waarin ook PS zit.”

Individuel­e aanpak

De partij wil dat er over een collectiev­e oplossing voor de actievoerd­ers wordt gesproken en dat er voor mensen zonder papieren duidelijke criteria komen waardoor ze na een jarenlang verblijf toch in ons land kunnen blijven. Mahdi daarentege­n blijft vasthouden aan een individuel­e aanpak: elk dossier wordt apart beoordeeld om te bekijken of de mensen in aanmerking komen voor individuel­e regularisa­tie. Dat is een uitzonderi­ngsmechani­sme. In het regeerakko­ord is ook afgesproke­n dat er geen collectiev­e regularisa­tie komt.

Op de persconfer­entie na het Overlegcom­ité zei premier De Croo dat hij achter die aanpak blijft staan. “Ik behoud het volste vertrouwen in Mahdi”, aldus De Croo en hij gaf PS en Ecolo een vingerwijz­ing. “Op een moment dat tot nog toe 31 mensen zijn overleden, mensen vermist zijn en duizenden dakloos zijn (door de watersnood, red.), is een regeringsc­risis het laatste wat we nodig hebben.” Vraag is of PS en Ecolo nog terug kunnen als er effectief een actievoerd­er sterft.

Alexander De Croo

Premier

“Op een moment dat door watersnood FOTO AP minstens 31 mensen zijn overleden, mensen vermist zijn en duizenden dakloos zijn, is een regeringsc­risis het laatste wat we nodig hebben.”

 ?? FOTO KRISTOF VADINO ??
FOTO KRISTOF VADINO
 ?? FOTO REUTERS ?? In de Begijnhofk­erk in Brussel voeren 475 asielzoeke­rs actie.
FOTO REUTERS In de Begijnhofk­erk in Brussel voeren 475 asielzoeke­rs actie.
 ?? FOTO'S REUTERS ?? Zeker zeven hongerstak­ers werden gisteren afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is de kans kleiner dat ze bezwijken.
FOTO'S REUTERS Zeker zeven hongerstak­ers werden gisteren afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is de kans kleiner dat ze bezwijken.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium