Gazet van Antwerpen Kempen

Buitenland­ers opnieuw gewaarschu­wd

-

Dat het de Japanse overheid menens is met de strenge quarantain­emaatregel­en voor buitenland­ers, blijkt elke dag in Tokio. Zondag werd opnieuw een waarschuwi­ng uitgestuur­d naar de buitenland­se journalist­en. Japanse burgers worden aangemoedi­gd elke overtredin­g aan te geven en in de Japanse kranten waren berichten verschenen over buitenland­se ‘bezoekers’ die met een glas in de hand in downtown Tokio waren gesignalee­rd. De kwestie werd meteen besproken in het Japanse parlement.

Wie zich niet houdt aan de maatregele­n, aldus de nauwelijks verbloemde boodschap, mag strenge straffen verwachten en dreigt per direct zijn accreditat­ie te verliezen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium