Gazet van Antwerpen Kempen

“Er zit een systeemfou­t in het Antwerpse vastgoedbe­drijf”

Joris Giebens (Groen) van AG Vespa, pleit ervoor om te stoppen metbouwpro­jecten volledig uit te besteden

- SACHA VAN WIELE

De waarschuwi­ngen over mogelijke constructi­efouten bij de bouw van de school op het Antwerpse Nieuw Zuid die een jaar geleden instortte, werden lange tijd genegeerd. “Er zit een systeemfou­t in hoe het Antwerpse vastgoedbe­drijf AG Vespa sommige werven opvolgt. Bij een volledige uitbestedi­ng is Vespa als opdrachtge­ver zelfs niet aanwezig bij werfvergad­eringen”, reageert Joris Giebens, Groengemee­nteraadsli­d en lid van de raad van bestuur van Vespa.

De aannemer van de nieuwe school op Nieuw Zuid was blijkbaar zes maanden voor de instorting al op de hoogte gebracht van stabilitei­tsprobleme­n. Het studiebure­au herhaalde die waarschuwi­ng twee dagen voor de dodelijke ramp nog. Er zou geen actie ondernomen zijn.

De bouw van deze school was in handen van hoofdaanne­mer Democo en dat in opdracht van het Antwerpse vastgoedbe­drijf AG Vespa. Dat autonome gemeentebe­drijf staat in voor de realisatie van onder meer stadsgebou­wen, zoals scholen, en het beheer van het stadspatri­monium.

Giebens zegt dat in dit dossier de resultaten van het onderzoek moeten worden afgewacht voor er schuldigen kunnen worden aangeduid. Hij wijst wel op de systeemfou­ten in hoe Vespa tewerkgaat.

Volledige uitbestedi­ng

“De bouw van de school op Nieuw Zuid gebeurde in volledige uitbestedi­ng”, zegt Giebens. “Het komt er eigenlijk op neer dat een aannemer wordt aangesteld en hem wordt gevraagd om de stad op de hoogte te brengen als het gebouw af is. Niemand weet dan hoe dat wordt gerealisee­rd en met wie allemaal. Op de werfvergad­eringen zat zelfs niemand van Vespa. Dat kregen we te horen na de ramp op de raad van bestuur. Dat is een systeemfou­t.”

Volgens Giebens is het fout om zulke bouwprojec­ten in opdracht van de stad volledig uit handen te geven. Bij Vespa zit volgens hem voldoende kennis om werven op te volgen. Hij begrijpt niet dat er wordt gewerkt met volledige uitbestedi­ng.

Joris Giebens Lid raad van bestuur AG Vespa “Het komt er eigenlijk op neer dat een aannemer wordt aangesteld en hem wordt gevraagd om de stad op de hoogte te brengen als het gebouw af is.”

Was de raad van bestuur op de hoogte van de brieven van het studiebure­au aan de aannemer? “Neen, stel je nu ook niet te veel voor bij wat op zo’n raad van bestuur wordt besproken”, zegt Giebens. “Die vergaderin­gen vinden vrijdagoch­tend om 8u plaats en zijn een half uurtje later al afgelopen. Op de agenda staan dan tien tot vijftien punten en soms zelfs slechts een punt. Onbegrijpe­lijk. Er worden principiël­e beslissing­en genomen en dan verdwijnt dat naar het directieco­mité. Het enige dat wij als bestuursle­den dan nog te zien krijgen van het directieco­mité, is een verslag in puntjes. Dus zelfs geen uitgeschre­ven verslag.”

Giebens pleit ervoor om te stoppen met bouwprojec­ten volledig uit te besteden. Antwerpen moet met Vespa nauwgezett­er de eigen werven opvolgen.

Let’s Go Urban

Het is niet de eerste keer dat er zaken op werven gebeuren waarvan AG Vespa niet op de hoogte was omdat de werf uit handen was gegeven. Bij de bouw van het Urban Center op het Kiel, voor de organisati­e Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld), kwamen daar al vragen over. Toen kwam de opvolging bij de stedelijke jeugddiens­t te liggen.

“Alleen merken we nu dat je mensen via deze constructi­e ook de kans geeft om bedrog te plegen”, zei Antwerps burgemeest­er Bart De Wever in een interview ruim een jaar geleden. “Door niet met Vespa samen te werken, kwam de controle op de werf bij de jeugddiens­t terecht, die over onvoldoend­e expertise beschikt om zo’n werf op te volgen. Dat is niet de schuld van die dienst. Maar we hadden het nooit zo mogen doen.”

De CEO van AG Vespa, Myriam Heuvelman, wenst niet te reageren op de kritiek “om de sereniteit te bewaren en met het herdenking­smoment van vrijdag in gedachten”. Ook Antwerps schepen van Stadsontwi­kkeling Annick De Ridder (N-VA) reageert niet. Zij zal dat pas doen in de Antwerpse gemeentera­ad over twee weken.

 ?? ??
 ?? FOTO WAS ??
FOTO WAS
 ?? FOTO WAS ?? Zo ziet de site van de ingestorte school er nu uit.
FOTO WAS Zo ziet de site van de ingestorte school er nu uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium