Gazet van Antwerpen Kempen

“Ik heb nog geen vergoeding gezien”

-

Victor Bet (25), een Moldaviër die een jaar geleden de instorting op de bouwwerf van basisschoo­l de Zuidzin overleefde, zegt dat hij nog geen vergoeding gezien heeft. Dat deed hij in een interview met VRT NWS. Bet raakte tijdens de ramp gewond en kreeg daardoor te maken met financiële problemen.

Van het ongeval zelf kan hij zich weinig herinneren. Maar Bet weet wel nog dat het ongeval gebeurde op de tweede dag dat hij er werkte. “Ik bevond mij niet ver van de rand op de vierde verdieping”, vertelt hij aan VRT NWS. “Plots hoorden we een grote knal. Vanaf dat moment herinner ik mij absoluut niets meer. Ik was geraakt aan mijn hoofd en had een blackout. Ik werd wakker in het ziekenhuis en zag daar mijn broer voor mij. Die heeft mij in grote lijnen uitgelegd wat er de dag voordien gebeurd was.”

Dochter met spierziekt­e

Bet was een half jaar arbeidsong­eschikt en kreeg daarbij hulp van zijn broer. Maar tot op vandaag heeft hij last bij het werken. “Ik voel me de hele tijd duizelig, en ik kan mijn arm niet goed opheffen. Het is niet meer wat het was.”

De enige vergoeding die hij kreeg was 1.500 euro van hoofdaanne­mer Democo. Maar dat is niet voldoende om zijn ziekenhuis­rekeningen mee te betalen. Hij heeft geld nodig om zijn familie in Moldavië te onderhoude­n, en dat kan hij niet door te werken in zijn geboortela­nd. “Mijn dochtertje heeft een spierziekt­e, daarvoor zijn veel financiële middelen nodig. Om de twee weken moet mijn vrouw met haar naar Roemenië omdat de behandelin­g in Moldavië niet mogelijk is.”

PVDA klaagt de situatie aan, volgens hen werd Bet ingeschake­ld als schijnzelf­standige en kreeg hij daarom geen sociale beschermin­g. Victor hoopt vooral vergoed te worden.

 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? Victor kwam levend van onder het puin, maar heeft nog steeds last bij het werken en zit daardoor in financiële problemen.
FOTO JAN VAN DER PERRE Victor kwam levend van onder het puin, maar heeft nog steeds last bij het werken en zit daardoor in financiële problemen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium