Gazet van Antwerpen Kempen

Wat met de werf? “Onderzoek van AG Vespa afwachten”

-

Muzische basisschoo­l K’do mag zolang er geen nieuw schoolgebo­uw is in het voormalige gebouw voor Tolken en Vertalers in de Schilderss­traat in Antwerpen blijven. Toch hoopt Danielle Van Ast ( foto), algemeen directeur van GO! Antwerpen, dat het niet al te lang moet duren vooraleer ze naar een nieuwe school mag verhuizen. “Er zijn in het pand wel de nodige aanpassing­en gedaan zodat het geschikt is voor kleine kinderen, maar bijvoorbee­ld een speelplaat­s ontbreekt nog.” Zolang het onderzoek loopt, staat de werf op een technisch nulpunt. “Hoe en wanneer wordt onze nieuwe school gerealisee­rd? We hebben daar geen informatie over. We kunnen alleen maar afwachten. Alles hangt af van het onderzoek.” De stad heeft het autonoom gemeentebe­drijf Vespa in december de opdracht gegeven te onderzoeke­n hoe de ingestorte school kan worden heropgebou­wd. Dat onderzoek is nog lopende.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium