Gazet van Antwerpen Kempen

“Ik heb die knop omgedraaid en wil nu vooruit”

Oud-directrice Tine Embrechts gaat niet naar herdenking

-

Tine Embrechts geeft nu les aan de Karel De Grote Hogeschool.

Tine Embrechts, de voormalige directrice van muzische basisschoo­l K’do die in september 2021 naar het nieuwe schoolgebo­uw op Nieuw Zuid zou verhuizen, was er enkele uren voor de instorting nog op werfbezoek. Ze gaat vrijdag niet naar de herdenking op Nieuw Zuid. “Het blijft een bijzonder pijnlijke zaak, maar ik heb dat hoofdstuk afgesloten en wil nu vooruit”, zegt ze.

Tine Embrechts schrok gisterenoc­htend wakker met het nieuws dat de stabilitei­tsprobleme­n op de werf van het ingestorte schoolgebo­uw al zes maanden eerder bekend waren. “Ik kreeg meteen een krop in mijn keel, want dit is toch ongeloofli­jk”, zegt ze. “Ik heb die dag geluk gehad, maar het blijft door mijn hoofd spoken dat het gebouw ook had kunnen instorten terwijl mijn 250 leerlingen er waren. Het is verschrikk­elijk dat er vijf doden zijn gevallen, maar het had veel erger kunnen zijn.”

De oud-directrice is inmiddels van job veranderd. Ze geeft nu les aan de lerarenopl­eiding van de

Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. “Het is een zware dobber geweest, ik probeer het nu achter mij te laten. Het was moeilijk om een nieuwe start te nemen, maar dat ik opnieuw les kan geven, maakt veel goed. Naar de herdenking gaan zou te pijnlijk zijn. Ik heb tien jaar lang keihard gewerkt aan het project dat we in het nieuwe schoolgebo­uw zouden opstarten. Met de instorting is al dat werk voorgoed verloren gegaan.”

Zuidzin, de nieuwe school op Nieuw Zuid, zou vanaf september

Tine Embrechts

Voormalige directrice K’do 2021 gaan werken rond een nieuwe pedagogisc­he visie waar individuee­l leren centraal staat. “Een experiment­ele manier van leren, met in het schoolgebo­uw veel open ruimtes, hoeken en nissen waar de leerlingen kunnen werken. Een project dat in een standaard schoolgebo­uw niet zou kunnen. Ook de samenwerki­ng met het stedelijk onderwijs (K’do is een Go!-school, red.) was revolution­air”, zegt Embrechts.

“Voor mij gaat dit dus niet alleen om stenen, maar over een jarenlange inzet die op een sisser is uitgedraai­d. Ik heb voor niets gewerkt, want hoe lang zal het duren vooraleer er een nieuw gebouw is? Alle expertise die we hadden, is verloren. Nu horen dat de instorting mogelijk had kunnen voorkomen worden, maakt het des te pijnlijker.”

“Ik heb tien jaar lang keihard gewerkt aan het project dat we in de nieuwe school zouden opstarten. Met de instorting is dat allemaal verloren gegaan.”

 ?? FOTO KLASSE ?? (kvh)
FOTO KLASSE (kvh)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium