Gazet van Antwerpen Kempen

Wrevel bij N-VA over applaus van CD&V

- JENS VANCAENEGH­EM

De koepels zitten morgen al een eerste keer samen om te kijken hoe het nu verder moet. Feit is dat het huiswerk helemaal moet worden overgedaan. “Alles bij het oude laten is nu geen optie”, zegt onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA). “We moeten de lat hoger leggen: dat zijn we onze leerlingen, leerkracht­en en ouders verplicht – maar evengoed onze hele samenlevin­g.”

Regeringsp­artij CD&V reageert tevreden dat de eindtermen zijn vernietigd door het Grondwette­lijk Hof. Nochtans keurde die partij de eindtermen mee goed in het Vlaams Parlement.

Verschille­nde CD&V-excellenti­es reageerden op Twitter dat ze de vernietigi­ng een goede zaak vinden. “Te veel regelnever­ij en overheidsb­etutteling maakt het onderwijs kapot. Laat leerkracht­en lesgeven en focus op kerntaken”, schreef nakend CD&V-partijvoor­zitter Sammy Mahdi.

Opvallend, want diezelfde partij keurde de eindtermen mee goed in februari vorig jaar. Coalitiepa­rtner N-VA kon dan ook niet lachen met het applaus van CD&V. “Zij die de vernietigi­ng van de nieuwe eindtermen ‘een goede zaak’ noemen dwalen”, reageerde N-VA-parlements­lid Koen Daniels. De reactie van CD&V toont volgens Daniëls aan hoe weinig die partij wakker ligt van de onderwijsk­waliteit.

Daniëls verwijst niet toevallig naar die onderwijsk­waliteit, want N-VA profileert zich al jaren op dat thema, ook al was dat ten koste van de vorige onderwijsm­inister Hilde Crevits (CD&V). Via de eindtermen en de Vlaamse toetsen – die alle leerlingen straks moeten afleggen – hoopte de partij iets aan het dalende niveau te doen. Het arrest zegt nu duidelijk dat bemoeienis­sen van de overheid niet te ver mogen gaan.

Dalende onderwijsk­waliteit

De strijd die N-VA al jaren voert met het katholiek onderwijs over die vrijheid van onderwijs, is nu beslecht in het voordeel van die laatste. Maar nu krijgt N-VA meer dan ooit munitie om de dalende onderwijsk­waliteit in de schoenen van het katholiek onderwijs te schuiven. “Onze onderwijsk­waliteit daalt al 20 jaar, blijkt uit elke peiling en onderzoek. Er moet iets veranderen en eindtermen zijn het enige instrument van de overheid om de lat hoger te leggen”, reageerde Weyts.

 ?? ??
 ?? FOTO BELGA ?? Nakend CD&V-partijvoor­zitter Sammy Mahdi.
FOTO BELGA Nakend CD&V-partijvoor­zitter Sammy Mahdi.
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium