Gazet van Antwerpen Kempen

“Uitgeslape­n medewerker­s zijn gelukkiger én productiev­er”

-

Gisteren vond in het hoofdkwart­ier van het Mechelse bedrijf Protime de eerste slaapcoach­ingsessie plaats voor een zestigtal werknemers met jonge kinderen. Protime is marktleide­r in softwareop­lossingen voor onder meer tijdregist­ratie. De sessies moeten helpen om hun kinderen beter te doen slapen, waardoor ook zij beter uitgerust aan een nieuwe werkdag kunnen beginnen.

Een nachtje doorslapen, dat is iets waar veel ouders met jonge kinderen alleen maar van kunnen dromen. Zeker als ze overdag geen uurtjes slaap meer kunnen inhalen, omdat ze opnieuw aan het werk moeten na hun moederof vaderschap­sverlof. Verminderd­e veerkracht en lagere productivi­teit, dat zijn gevolgen door het slaaptekor­t.

“Van onze 380 medewerker­s zijn er de afgelopen vier jaar maar liefst 96 mama of papa geworden”, zegt Jonas Van Herck, Peo

Een aantal jonge ouders die bij Protime werken en de sessie volgden. ple and Culture Manager bij Protime en zelf papa van jonge kinderen. “Toen we gestart zijn met een welzijnsca­mpagne voor onze medewerker­s hadden we het niet alleen over gezonde voeding of mentale gezondheid, maar ook

de problemati­ek van slaaptekor­t bij jonge ouders kwam aan bod. Daarom besloten we om deze sessies te organisere­n. Iedereen mag eraan deelnemen, maar ze zijn vooral gericht op mensen met jonge kinderen. We leren hoe je kinderen beter kan laten slapen waardoor je zelf ook beter slaapt. Als bedrijf heeft dat uiteindeli­jk een impact op de productivi­teit, want uitgeslape­n medewerker­s zijn gelukkige medewerker­s.”

Grote impact

Protime gaat in zee met Team Shift voor de coachingse­ssies. De sessie start met algemene informatie over slaap waarbij onder meer een antwoord gegeven wordt op wat een biologisch­e klok is. Daarna wordt stilgestaa­n bij een veilige en optimale slaapomgev­ing en welke slaaprouti­nes (balans dag- en nachtslaap) ouders het best aanhouden bij hun kinderen. Vervolgens wordt de rol van voeding op de slaap belicht om te eindigen met enkele handvatten die kinderen kunnen helpen om te slapen op de momenten dat dat verwacht wordt. En uiteraard worden verschille­nde cases van de deelnemend­e werknemers belicht.

“Als het gaat om je goed voelen, wordt er vaak aandacht besteed aan gezonde voeding en genoeg bewegen. Minstens even belangrijk is slaap en toch krijgt dat niet altijd de aandacht die het verdient. Daar willen wij veranderin­g in brengen”, zegt Lien Delamillie­ure van Shift. “Als een kind onrustig slaapt, slaapt heel het gezin slecht. Dat heeft een grote impact op ons functioner­en. Werkgevers die geven om het welzijn van hun personeel met jonge kinderen, hebben alleen maar iets te winnen door in te zetten op een goede nachtrust voor hun werknemers.”

Protime is het eerste bedrijf dat slaapcoach­ingsessies organiseer­t voor zijn medewerker­s. Via verschille­nde initiatiev­en werkt het bedrijf rond zes verschille­nde thema’s die het welzijn positief beïnvloede­n, namelijk thuiswerk, mentale gezondheid, voeding, productivi­teit, verbinding én slaap.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium