Gazet van Antwerpen Kempen

“Kleine tips kunnen levens redden”

Anoniem drugsmeldp­unt in provincie Antwerpen levert na 6 maanden al 104 meldingen op

- JARIT TAELMAN www.drugsplant­ageontdekt.be

Zes maanden na oprichting heeft het anonieme meldpunt Drugsplant­age Ontdekt bijgedrage­n tot de ontmanteli­ng van drie cannabispl­antages. In totaal werden al 104 anonieme meldingen ingestuurd.

“De naambekend­heid van het meldpunt kan nog beter”, zegt het Antwerps parket.

In december 2021 lanceerden de gouverneur van de provincie Antwerpen, het Openbaar Ministerie in Antwerpen en de politiedie­nsten het anonieme online meldpunt Drugsplant­age Ontdekt. “Het meldpunt moet helpen in de strijd tegen de illegale productie van drugs en de schadelijk­e gevolgen ervan”, aldus woordvoerd­er Kristof Aerts van het Antwerps parket.

Op de site kan iedereen tips achterlate­n over cannabispl­antages, drugslabo’s, dumping van drugsafval of andere verdachte situaties in de provincie Antwerpen. Dat kan volledig anoniem. Een half jaar na de lancering heeft de politie al 104 meldingen ontvangen en hebben meer dan 10.000 mensen de website bezocht. Drie meldingen hebben ook daadwerkel­ijk geleid tot de ontdekking van een cannabispl­antage. ‘Slechts’ drie opgerolde plantages uit 104 tips dus, zouden we kunnen stellen, maar de balans na een half jaar is volgens het parket wel overwegend positief.

“Verschille­nde meldingen bevatten ook nuttige informatie in lopende onderzoeke­n waar de politie op kan voortwerke­n. Een kleine tip kan soms leiden tot het oplossen van een grote zaak of misschien zelfs levens redden”, stelt Aerts. Hij verwijst naar de dodelijke brand in Henegouwen. Daar lieten twee tieners het leven in een brand die was ontstaan op de zolder waar hun ouders cannabis kweekten. “De illegale productie van drugs veroorzaak­t gevaarlijk­e situaties waarbij ook onschuldig­e burgers betrokken geraken.”

Toch nog werkpunten

Toch zijn er ook werkpunten. Zo kan de naambekend­heid en het aantal meldingen nog beter. “Daarom bekijken we of we informatie kunnen verspreide­n via de buurtinfor­matienetwe­rken of via knooppunte­n”, klinkt het. “De mensen moeten de meldpunten leren kennen als iets laagdrempe­ligs. Maar het meldpunt is géén alarmcentr­ale”, benadrukt het parket. “In gevaarlijk­e situaties waarin er dringend politie nodig is, blijft het belangrijk om zo snel mogelijk 112 te bellen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium