Gazet van Antwerpen Kempen

“Geen rotte appels, wel structuree­l racisme”

-

Op sociale media zijn beelden opgedoken van een lesopname aan de Universite­it Antwerpen waarin twee academici na afloop van de les bedenkelij­ke uitspraken doen over studenten met een diverse herkomst en cultuur. Onder andere de intercultu­rele beweging Kif Kif heeft het over “structuree­l racisme” en zegt contact te zullen opnemen met de unief. De UAntwerpen beraadt zich momenteel over verdere stappen.

“Als je dat taaltje blijft spreken, dan is er toch iets fout. Dat wil toch zeggen dat je vanuit de grond van je hart niet wil integreren.” “Neem nu de orthodox Joodse gemeenscha­p, dat is een gesloten gemeenscha­p en dan heb je daar ook geen last van. Die gaan naar hun eigen scholen, willen hun eigen biologiebo­eken waarin er geen geslachtsd­elen staan.” “Die Brusselse jongeren die amok maken zullen waarschijn­lijk wel Noord-Afrikanen zijn.” Het zijn enkele uitspraken die te horen zijn in een fragment van een opgenomen les plantkunde aan de UAntwerpen. Daarin voeren een prof en een praktijkas­sistent in de aula een gesprek over studenten met een migratieac­htergrond. Ze hebben het onder andere over taalgebrui­k bij jongeren van Marokkaans­e origine. “Ik denk dat die dat fantastisc­h vinden dat ze hun eigen taaltje kweken. Ik denk dat ze dat cool vinden, een soort patsergedr­ag. Hoe kun je nu verwachten dat mensen je serieus nemen?”, klinkt het onder meer.

De bewuste beelden dateren van 24 mei, maar komen nu pas aan het licht omdat de video-opnames van het hoorcolleg­e ter voorbereid­ing van de examens worden herbekeken door studenten en het bewuste fragment voor of na het hoorcolleg­e plaatsvind­t.

“Ontoelaatb­aar”

De Universite­it Antwerpen is op de hoogte gebracht door verschille­nde studenten. Sommige onder hen overwegen klacht neer te leggen tegen beide medewerker­s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium