Gazet van Antwerpen Kempen

5 jaar cel voor Syriëstrij­der die wellicht dood is

-

De Mechelse rechtbank heeft Antwerpena­ar Abdelaziz Bali veroordeel­d tot vijf jaar cel omdat hij lid was van de terroristi­sche organisati­e Islamitisc­he Staat (IS) en twee meisjes had overtuigd om af te reizen naar Syrië. Opvallend is dat Bali wellicht gesneuveld is. “Maar het zou niet de eerste keer zijn dat een Syriëstrij­der zijn dood in scène zet.”

Abdelaziz Bali is geen onbesproke­n figuur. Enkele jaren geleden liep hij al eens vijf jaar cel op omdat hij lid was van Sharia4Bel­gium. Hij werd toen bij

Abdelaziz Bali zou gesneuveld zijn bij gevechten in Syrië. verstek veroordeel­d. Ook voor de behandelin­g van zijn proces voor de Mechelse rechter daagde hij niet op. Het federaal parket vervolgde de Antwerpena­ar voor lidmaatsch­ap aan de terroristi­sche organisati­e IS en voor het werven van personen om af te reizen naar het conflictge­bied.

Het onderzoek startte al op in 2014. Toen had het Antwerpse gerecht informatie verkregen dat twee Britse meisjes zouden afreizen naar Syrië. Omdat de tieners verdwenen waren, voerde de politie een huiszoekin­g uit en troffen daar een iPad aan. “Daarin zijn conversati­es teruggevon­den tussen de meisjes en een zekere Abu Ibrahim, de schuilnaam die Antwerpena­ar Abdelaziz Bali regelmatig gebruikte”, zei federale procureur Els Leemans tijdens het proces. “De meisjes moesten afreizen naar Turkije en in het grensgebie­d met Syrië zouden ze worden opgepikt. Ook opvallend was dat in de gesprekken te lezen stond dat Bali in Syrië ging huwen met een van de meisjes.”

Geen officiële documenten

Twee broers van Abdelaziz reisden eveneens af naar het conflictge­bied, maar sneuvelden daar. “En ondertusse­n doen er ook hardnekkig­e geruchten de ronde dat Abdelaziz Bali zelf ook gestorven is in Syrië. Alleen hebben we daar geen officiële documenten van. Vandaar dat we toch een dagvaardin­g hebben uitgebrach­t en een celstraf hebben gevorderd. Het zou niet de eerste keer zijn dat Syriëstrij­ders hun dood in scène zetten om aan een vervolging in Europa te ontsnappen.”

De rechtbank volgde het standpunt van het federaal parket en legde Bali de maximumstr­af op: vijf jaar effectief en nam de man ook zijn Belgische nationalit­eit af.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium