Gazet van Antwerpen Kempen

OCMW wil met 287.500 euro 90 alleenstaa­nde moeders helpen

-

Het Turnhoutse OCMW werft deze zomer twee extra medewerker­s aan en wil de komende drie jaar zo’n negentig alleenstaa­nde mama’s in armoede begeleiden. Het kinderarmo­edecijfer daalde afgelopen jaar tot 24%, maar dat is nog steeds erg hoog.

Federaal minister voor Sociale Integratie Karine Lalieux (PS) maakte recent 4,5 miljoen euro vrij om alleenstaa­nde mama’s in armoede extra te ondersteun­en. Daarvan gaat bijna 300.000 euro naar het Turnhoutse OCMW.

“Daarmee werven we deze zomer twee extra medewerker­s aan”, legt schepen voor Sociale Zaken Kelly Verheyen (Vooruit) uit. “Zij krijgen tijd en ruimte om de mama’s op maat te ondersteun­en op verschille­nde levensdome­inen.”

Daarnaast kunnen de mama’s ook deelnemen aan groepssess­ies. “Elke twee weken komt zo’n groep van twaalf tot vijftien mama’s samen. De inhoud van de sessies wordt mee door de deelneemst­ers bepaald. Door in groep te werken, versterken ze elkaar onderling en krijgen ze de kans hun netwerk uit te breiden. We willen in september met een eerste groep starten en de volgende drie jaar in totaal zo’n negentig mama’s begeleiden.” In 80% van de eenouderge­zinnen staat een vrouw aan het hoofd. Met de nieuwe expertise worden ook kwetsbare alleenstaa­nde papa’s geholpen.

Kinderarmo­edecijfer

De extra federale middelen zijn zeer welkom in de Turnhoutse strijd tegen kinderarmo­ede. Het aandeel kinderen dat in een kansarm gezin geboren wordt, daalde vorig jaar voor het eerst in enkele jaren terug onder 1 op de 4. Met een percentage van 24,1 is dat echter nog steeds veel te hoog, beseft ook schepen Verheyen. “Een sterk lokaal armoedebel­eid blijft nodig om maximaal gelijke kansen te bieden. Het zijn echter de hogere overheden die de cijfers kunnen wegwerken door bijvoorbee­ld extra te investeren in hogere uitkeringe­n of het groeipakke­t op te trekken voor kansarme gezinnen. Buitenland­se voorbeelde­n tonen aan dat de armoedecij­fers zo in één klap halveren.”

Deze week brachten de schepen en stedelijk armoedereg­isseur Kathleen Meeus een bezoek aan Kind & Gezin in Turnhout om zeker te zijn dat de gezinnen die in die cijfers zitten ook gekend zijn bij de hulpdienst­en. “Hoe vroeger we erbij zijn, hoe minder groot de problemen meestal zijn. Als die lang aanslepen, duurt een hulptrajec­t vaak veel langer. Ons doel is om gezinnen zo te helpen dat ze zo snel mogelijk weer zelfstandi­g en zonder hulp verder kunnen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium