Gazet van Antwerpen Kempen

Project laat jonge voetballer­s in beste omstandigh­eden spelen

-

Dankzij de verregaand­e samenwerki­ng tussen zes Geelse voetbalclu­bs kunnen jonge spelertjes in de beste omstandigh­eden en op maat van hun kunnen trainen en spelen. Dat moet leiden tot ‘levenslang voetballen’.

De zes traditione­le voetbalclu­bs met jeugdwerki­ng KSAV St.-Dimpna, KFC Beekhoek Sport, KFC Zammel, FC Punt-Larum, KFCV Alberta en ASV Geel gingen twee jaar geleden een samenwerki­ng aan om hun jeugdwerki­ng beter op elkaar af te stemmen.

Dat gebeurt in samenwerki­ng met de stad Geel, de Geelse Sportraad en de Kempense Voetbalaca­demie. Het doel is om lokale kinderen en jongeren zich nog meer in het voetbal te laten uitleven. Maar om dat nog te verbeteren, start vanaf volgend seizoen een nog meer doorgedrev­en samenwerki­ng.

“De sportief verantwoor­delijken komen samen en bespreken spelersaan­tallen en ploegsamen­stellingen. Bedoeling is om volwaardig­e teams te maken en te zoeken naar de beste situatie zodat elke Geelse jeugdvoetb­aller

De trainers en sportief verantwoor­delijken van de verschille­nde Geelse voetbalclu­bs komen geregeld samen om de situatie in het lokale jeugdvoetb­al te bespreken.

op zijn of haar niveau kan spelen. Overleg tussen de voetbalclu­bs vervangt de klassieke scouting. De verschille­nde clubs hebben ook onderling afgesproke­n wanneer welk team één of meerdere terreinen van De Leunen in ge

bruik kan nemen”, klinkt het.

Met die aanpak proberen de clubs ook de problemen op te vangen waarmee elke vereniging de laatste jaren te maken krijgt. Want door de veranderen­de maatschapp­ij engageren zich al

maar minder mensen langdurig in een club of vereniging. Door onderling overleg kunnen de clubs samen oplossinge­n en opportunit­eiten zoeken. Zo geven ze nu al gezamenlij­ke keeperstra­iningen.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium