Gazet van Antwerpen Kempen

Toevallig gevonden lofdicht uit 1685 krijgt plaats in museum

-

Met het procession­ale had het Turnhoutse Begijnhofm­useum al een Vlaams topstuk in huis. Daar is nu een gelegenhei­dsgedicht voor een jonge novice aan toegevoegd. Dat werd toevallig gevonden in het Rijksarchi­ef Antwerpen.

Op 14 oktober 1685 legt Elisabeth Van Acker haar geloften af in het Turnhoutse begijnhof. Een bijzondere gelegenhei­d die, zoals vandaag nog steeds de traditie is, vraagt om een bijzondere tekst. “Een lofdicht is een gelegenhei­dsgedicht, geschreven voor een bepaalde aanleiding, in dit geval de professie van een jonge novice”, vertelt Paul Koop, bestuursli­d van de Vrienden van het Begijnhof. “De achternaam van Elisabeth zorgde voor bloemrijke uitweiding­en, letterlijk en figuurlijk. Het is een prachtige katholieke tekst, uit een tijd die ook protestant­s gekleurd was.”

Prachtig geïllustre­erd

Het is dankzij Paul dat het lofdicht vandaag in het Begijnhofm­useum te bewonderen valt. “In 2017 deed ik opzoekings­werk in het Rijksarchi­ef Antwerpen, dat toen in Beveren gevestigd was, voor een artikelenr­eeks in onze Begijnhofk­rant. Er waren daar twee mappen van het gemeentear­chief van Arendonk. Uit een ervan viel dit gedicht en een vergelijkb­aar uit Antwerpen uit ongeveer dezelfde periode. Het was dus een bijzonder toevallige vondst.”

Schepen voor Cultuur Astrid Wittebolle (Groen) noemde de ontdekking zelfs “een klein mirakel”. Het Rijksarchi­ef gaf het do

 ?? FOTO RR ?? Schepen Astrid Wittebolle bestudeert het ingekaderd­e lofdicht.
FOTO RR Schepen Astrid Wittebolle bestudeert het ingekaderd­e lofdicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium