Gazet van Antwerpen Kempen

“Er zullen nog enkele namen bijkomen”

-

Voorzitter Luc Van Thillo was blij met de komst van Leonardo Rocha, die naar Lierse normen toch een heuse toptransfe­r mag genoemd worden. “Dit bewijst dat we echt wel ambitieus willen zijn op het veld”, zegt de grote baas. “We hebben altijd gezegd stap voor stap te willen gaan. Komend seizoen willen we opnieuw progressie maken. Met de uitbouw van de kern zitten we op goede weg. En er zullen, zoals eerder al aangekondi­gd, nog enkele namen bijkomen.”

Daarmee wil Lierse onderstrep­en dat het naast de investerin­gen rond de uitbouw van het Lisp zeker ook het sportieve plaatje niet uit het oog wil verliezen. “Absoluut niet. De moderniser­ing van het Lisp is noodzakeli­jk om in de toekomst leefbaar te blijven en extra inkomsten te genereren. Maar dat moet gepaard gaan met een spelersker­n die we jaar na jaar trachten te versterken.” Lierse voerde recent een kapitaalve­rhoging door om extra middelen te genereren en het bouwprojec­t en de sportieve ambities met elkaar te kunnen verenigen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium