Gazet van Antwerpen Kempen

“Mentaal was het heel zwaar om dragen”

Nele Gilis hoopt van vervelende heupblessu­re af te zijn bij start van nieuwe seizoen

-

Nele Gilis heeft niet meteen de leukste maanden uit haar carrière achter de rug. Terwijl zus Tinne de ene knalpresta­tie na de andere neerzette, kampte de 26-jarige Geelse met een heupblessu­re. Pijnstille­rs en de nodige rust hielpen Nele Gilis het seizoen door te spartelen. De top zestien werd gevrijwaar­d ten koste van haar fysieke paraatheid.

Er restte Nele Gilis niets anders dan vroegtijdi­g een punt achter het seizoen te zetten en hulp te zoeken.

“Zo verder doen, was geen optie”n vertelt Gilis. “Vanaf de British Open (begin april, red.) speelde ik met pijn. Ik kon tussen twee toernooien in amper trainen en leefde op pijnstille­rs. Ik behaalde al bij al nog redelijke resultaten, al was ik zonder die blessure vermoedeli­jk wel beter voor de dag gekomen en stond ik nu in de top tien. (Gilis staat nu elfde, red.) Dat zal dus voor later zijn.”

“Het werd tijd dat ik er een punt achter zette. Mentaal was het de voorbije maanden ongeloofli­jk zwaar. Ik was constant met die heup bezig en dacht aan niets anders. Het knaagde dat ik in de wedstrijde­n die ik dan toch speelde om mijn klassement te behouden, niet op mijn waarde werd geklopt omdat ik me niet fatsoenlij­k kon voorbereid­en. Fysiek was het, mede door de pijnstille­rs en de extra hersteloef­eningen, te doen.”

Nele Gilis beseft wel dat ze op bepaalde momenten, zoals tijdens het EK voor landenteam­s, beter had gerust. “Ik weet dat ik zeker in die EK-wedstrijde­n de blessure er

Nele Gilis op een archiefbee­ld. “Een operatie zou me zes maanden van de squashcour­ts houden, dus ging ik op zoek naar een alternatie­ve methode”, zegt Gilis.

ger heb gemaakt, maar ik vond dat ik mijn land en mijn zusje niet in de steek mocht laten (België bleef dankzij twee belangrijk­e zeges van Nele Gilis uiteindeli­jk in de eerste afdeling, red.). Ik blijf nog achter mijn beslissing staan.”

Het feit dat de Geelse roofbouw op haar lichaam pleegde, maakt dat ze vorige week in Rotterdam

de nodige hulp zocht. “Een operatie zou me zes maanden van de squashcour­ts houden, dus ging ik op zoek naar een alternatie­ve methode. Die denk ik gevonden te hebben in Rotterdam, waar ik via een bepaalde procedure met een inspuiting over zes weken opnieuw in staat zou moeten zijn om volop te trainen. Ik moet nu twee

weken volledig rusten, mag dan twee weken aan vijftig procent trainen, om in de vijfde en zesde week stilaan dat trainingsp­ercentage op te drijven. Ik hoop dat deze behandelin­g aanslaat en dat ik volgend seizoen aan de zijde van mijn zus opnieuw een hoog niveau kan halen.”

MARCEL BERNAERTS

Willems traint en studeert al enkele jaren aan de University van Findlay in Oregon, waar hij studies computerwe­tenschappe­n combineert met zijn sport. Momenteel is de Balenaar terug op Belgische bodem actief.

“Sinds 6 mei ben ik weer in België. Het is nu zomervakan­tie in de V.S.. De eerste week van augustus reis ik terug”, legt Willems uit. Hij heeft er al wat wedstrijde­n opzitten. “Ik had al één mooie wedstrijd waarin ik 60m42 heb gehaald. De rest was wat minder. Dat komt vooral omdat ik momenteel aan het werken ben bij Mora in Mol.”

Vorig jaar zwierde hij bij de juniores de 6kg zware junioresha­mer al 65m84 ver. Nu zit hij al voorbij de 60m met de 7kg zware hamer. “In de V.S. gooi ik al langer met de 7kghamer. Ik heb het gevoel dat ik veel sterker ben geworden. Ik ben ook een 10-tal kilo bijgekomen het voorbije jaar. Aan het begin van het jaar had ik mezelf als doel gesteld om 63m te werpen. Ik gooi nu op een goeie dag voorbij de 60m. Mijn eerste doel is nu om richting de 61m à 62m te gaan. Wat de ambitie is op het BK? Ik denk dat ik een derde plaats moet kunnen halen. De tweede plaats zal normaal gezien net te hoog gegrepen zijn, want de anderen zijn ook sterk bezig. Al weet je nooit natuurlijk. Een wedstrijd moet altijd afgewerkt worden.”

 ?? FOTO SMB ??
FOTO SMB

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium