Gazet van Antwerpen Kempen

“Opsplitsin­g kinderen en volwassene­n valt weg”

Dagopvang MarkSaam neemt intrek in nieuwbouw van 2,2 miljoen euro

-

De vzw Mekanders heeft de Merksplass­e afdelingen Markdal en ’t Vonderke samengevoe­gd tot MarkSaam. De dagbestedi­ng voor de zo’n veertigtal cliënten vindt plaats in een nieuw gebouw, dat voldoet aan de hedendaags­e en toekomstig­e noden van mensen met een beperking. “Elke ruimte is multifunct­ioneel ingericht.”

 ?? FOTO'S RONNY VAN DEN ACKERVEKEN ??
FOTO'S RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium