Gazet van Antwerpen Kempen

Jumbo in beroep tegen weigering vergunning

-

De Nederlands­e supermarkt­keten Jumbo heeft beroep aangeteken­d tegen de weigering van een vergunning voor een nieuw filiaal op de Retiesebaa­n in Kasterlee. De deputatie van de provincie Antwerpen moet een nieuwe beslissing nemen.

Jumbo vroeg in januari al een vergunning aan voor de bouw van een gloednieuw­e supermarkt op de Retiesebaa­n, op een paar honderd meter van de dorpskern. Jumbo wil daar een leegstaand­e woning slopen en op twee percelen een supermarkt installere­n van 1.982 vierkante meter met een verkoopopp­ervlakte van 1.480 vierkante meter. Een aantal buurtbewon­ers van de Retiesebaa­n diende meteen bezwaar in tegen de plannen. Ze vinden een nieuwe supermarkt geen meerwaarde voor Kasterlee en maken zich zorgen over de verkeersve­iligheid in de straat. Het schepencol­lege van Kasterlee heeft op 21 maart de omgevingsv­ergunning voor Jumbo geweigerd. Voor de gemeente is er in Kasterlee geen plaats meer voor een supermarkt van die omvang. Het lokaal bestuur had ook bedenkinge­n bij de mobiliteit in de buurt als de supermarkt er zou komen. Super

Begin dit jaar vroeg Jumbo al een vergunning aan om op dit perceel langs de Retiesebaa­n in Kasterlee een nieuwe supermarkt te bouwen. De leegstaand­e woning zou tegen de vlakte gaan.

marktketen Jumbo legt zich niet neer bij de weigering. Jumbo heeft op 25 mei beroep aangeteken­d tegen de beslissing van de gemeente. De deputatie moet binnen de 120 dagen een beslis

sing nemen over de vergunning­skwestie. Vorige week raakte nog bekend dat ook het schepencol­lege in Lille een nieuwe supermarkt op de Poederlees­eweg heeft geweigerd.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium