Gazet van Antwerpen Kempen

Twee weekends hinder op E313

- Www.wegenenver­keer.be/laakdal

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat de komende weekends de brugvoegen op de E313 aan Geel-Oost in Eindhout (Laakdal) vernieuwen. Dat geeft heel wat hinder in de rijrichtin­g van Antwerpen, want daar moeten alle voertuigen twee weekends lang over één rijstrook. De op- en afritten van Geel-Oost blijven in beide richtingen wel gewoon open. De werkzaamhe­den vinden plaats in de weekends van 18 en 19 juni en 25 en 26 juni, telkens vanaf vrijdagavo­nd 20u tot maandagoch­tend om 6u. De operatie is weersgevoe­lig: bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. Voor het verkeer op de E313 richting Hasselt is er geen probleem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium