Gazet van Antwerpen Kempen

Natuurlijk ‘kwelwater’ verontrein­igt stadspark

-

Een wateronder­zoeker van de Vlaamse Milieumaat­schappij (VMM) heeft de verontrein­iging onderzocht die zich eind vorige maand voordeed op de wadi in het stadspark van Herentals. “Het gaat niet om een oliefilm, maar om een film van ijzerbacte­riën”, zegt de deskundige.

Bezoekers van het stadspark Van Hilst ergerden zich aan een vieze brandstofa­chtige film die op het wateropper­vlak van de parkvijver dreef en ook geurhinder veroorzaak­te. Het verschijns­el zou veroorzaak­t zijn door kwelwater. Kwel is grondwater dat aan de oppervlakt­e komt. Door het verblijf in de bodem is kwelwater rijk aan allerlei mineralen die opgelost zijn in dat grondwater. Een van de talrijkste mineralen in de Kempen is ijzer. Vaak staat er op het wateropper­vlak van kwelwater een opvallende kleurige laag die wat aan een oliefilm doet denken.

IJzerbacte­riën

“Dit zijn evenwel vliezen van ijzerbacte­riën die verantwoor­delijk zijn voor de omzetting van ijzer naar ijzeroxide­n. Dit doet zich voor als het ijzer in contact komt met zuurstof”, weet schepen Pascal Van Nueten (N-VA). “Dat is alvast de verklaring die ik heb gekregen. Dit fenomeen is vooral waarneemba­ar in droge

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium