Gazet van Antwerpen Kempen

HIK start vastgoedop­leiding

-

De verontrein­iging is ondertusse­n alweer verdwenen.

periodes. De verhouding kwelwater in de vijver is dan hoger dan de hoeveelhei­d hemelwater.”

Het verschil met een oliefilm is volgens de onderzoeke­rs duidelijk te onderschei­den door de laag te verstoren. Bij ijzerbacte­ri

en breekt de vliezige laag na aanraking makkelijk uiteen. Bij olieproduc­ten zal de olievlek na de verstoring snel weer samenvloei­en tot een aaneengesl­oten laag. Sinds gisteren is de vervuiling gelukkig alweer helemaal verdwenen.

Het Kempense centrum voor volwassene­nonderwijs (CVO) HIK start in september in Herentals met de nieuwe opleiding Vastgoed assistent. Daarin leer je het verkoop-, verhuur-en beheerproc­es van vastgoed administra­tief ondersteun­en.

Zo leer je de vastgoedma­kelaar op een efficiënte en profession­ele manier bijstaan in de werking van het vastgoedka­ntoor. De tweejarige opleiding in Herentals vindt ’s avonds plaats. Op die manier kun je de opleiding combineren met een dagtaak. De richting is ook combineerb­aar met de opleiding Aanvullend­e Algemene Vorming, waardoor je als volwassene alsnog je diploma secundair onderwijs kan behalen. Over de opleiding vinden online infomoment­en plaats op 20 juni en 23 augustus.

 ?? FOTO MPH ??
FOTO MPH

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium