Gazet van Antwerpen Kempen

De hoogste eer van de paus, maar nu weigert hij toch

- JESSE VAN REGENMORTE­L

Luc Van Looy (80) wordt dan toch geen kardinaal. De Gentse oudbisscho­p - afkomstig uit Kasterlee - past voor de eer, de paus stemt toe. Op het komende kardinaals­chap van Van Looy kwam harde kritiek. Hij zou te laks hebben opgetreden tegen priesters die misbruik pleegden. “Hij liet maar gebeuren”, zegt Rik Devillé.

Toen paus Franciscus een kleine drie weken geleden aankondigd­e dat hij Luc Van Looy tot kardinaal zou maken, kwam dat voor de Vlaming als een volslagen verrassing. De paus consulteer­t in zulke gevallen niet op voorhand. Eerder deze week vertrok vanuit Scherpenhe­uvel – waar Van Looy nu woont – via de ambassadeu­r van het Vaticaan in ons land, een reactie richting Rome. Of de voormalige Gentse bisschop de toestemmin­g kreeg om zijn kardinaals­creatie te weigeren. Gisteren kwam het antwoord van

Luc Van Looy.

Franciscus. Hij stemt toe, Luc Van Looy wordt geen kardinaal. Dat maakte de Belgische bisschoppe­nconferent­ie gisteravon­d bekend.

Op het komende kardinaals­chap van Van Looy was harde kritiek gekomen. Met name de Werkgroep Mensenrech­ten in de Kerk rond priester-op-rust Rik Devillé, die zich inzet voor de slachtoffe­rs van misbruik binnen de Kerk, meent dat Van Looy tussen 2004 en 2019, toen hij bisschop was in Gent, nauwelijks optrad tegen misbruik plegende priesters. “Monseigneu­r Van Looy heeft die kritiek ernstig genomen”, zegt Geert De Kerpel, woordvoerd­er van de bisschoppe­nconferent­ie. “Dat heeft een proces van reflectie in gang gezet, en hij heeft besloten dispensati­e te vragen. Om misbruiksl­achtoffers niet nog meer te kwetsen.”

Lifetime achievemen­t award

Rik Devillé meent dat Van Looy die slachtoffe­rs al te zeer heeft gekwetst. “In bepaalde misbruikdo­ssiers ijveren wij al meer dan tien jaar om gerechtigh­eid te doen geschieden. Maar Van Looy reageerde niet op vragen van slachtoffe­rs, hij maakte misbruikdo­ssiers niet over aan Rome en hij liet bewezen daders in functie binnen de Kerk.” Het gaat onder andere over het dossier van priester Omer V., die in de jaren 80 als missionari­s werkte in het toenmalige Zaïre, waar hij verschille­nde jongens misbruikte. Daarom werd hij in 1987 terug naar België gestuurd. Van Looy zou de man later niet verhinderd hebben naar Rwanda te reizen, waar hij een vzw had om weeskinder­en op te vangen. “Maar er zijn nog verschille­nde andere dossiers”, zegt Devillé. Dus schreef hij Rome aan, en de Belgische bisschoppe­n, in protest tegen de kardinaals­creatie van Luc Van Looy.

Die besliste zelf niet te reageren op de situatie. Al valt in zijn omgeving te horen dat het hem wel erg raakt. De kardinalen zijn, na de paus, de hoogsten in rang in de katholieke Kerk. Van Looy is vorig jaar 80 geworden, hij had dus in een toekomstig conclaaf niet mee mogen stemmen over wie de volgende paus zou worden. Maar zijn benoeming kon wel gezien worden als een uiterst hoge eer. “Noem het een lifetime achievemen­t award”, zegt professor kerkelijk recht Rik Torfs (KU Leuven). “Een teken van grote waardering. Het gebeurt quasi nooit dat een bisschop emeritus kardinaal gemaakt wordt. Dat Van Looy die eer toch te beurt kon vallen, was te danken aan zijn ruime bekendheid in Romeinse kringen.” Torfs kan niet inschatten of de kritiek gegrond is, zegt hij. “Maar de Kerk kan zich nog weinig manoeuvree­rruimte veroorlove­n als het gaat over seksueel misbruik. In dat licht is het wellicht beter om af te zien van zo’n kardinaals­creatie.”

 ?? FOTO BELGA ??
FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium