Gazet van Antwerpen Kempen

Franse president breekt ijs met sensatione­le mededeling

- GUY STEVENS NINA BERNAERTS

“Wij steunen het onmiddelli­jke statuut van kandidaat-lidstaat.” Met die zin zette de Franse president Emmanuel Macron de Europese deur voor Oekraïne wagenwijd open. “De weg is nog lang, maar dit verandert wel degelijk heel veel”, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent).

Onverwacht, zo kun je het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanse­lier Olaf Scholz en de Italiaanse premier Mario Draghi wel noemen. De drie Europese leiders waren pas voor het eerst in Oekraïne sinds de Russische inval. Ze bezochten de vernielde buitenwijk Irpin – “onvoorstel­bare wreedheid”, volgens Scholz, “duidelijke oorlogsmis­daden” volgens Macron – en schoven bij president Volodymyr Zelensky aan tafel. Met als doel eenheid uit te stralen, en om brokken te lijmen.

Want het zijn niet de drie meest populaire Europeanen die in Kyiv van de trein stapten. Met succes, bleek achteraf op de persconfer­entie, toen het over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU ging. “Wij steunen allemaal het onmiddelli­jke statuut van kandidaat-lidstaat”, zei Macron. De boodschap betekent een enor

Macron stelt zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky gerust.

me opsteker voor Zelensky. Hij ijvert al sinds de start van de invasie voor het kandidaat-lidmaatsch­ap. “De Oekraïners hebben al het recht verdiend om zich op deze weg te begeven”, zei Zelensky. Oekraïne is nu “klaar” om te werken voor “het volwaardig­e lidmaatsch­ap”, aldus de president.

“Geen enkel lidstaat gaat nu nog in de weg liggen en Oekraïne zal officieel kandidaat-lidstaat worden”, zegt Europakenn­er Hendrik Vos. “Uiteraard is er nog een lange weg af te leggen. Zo zal er onderhande­ld worden over de voorwaarde­n waaraan Oekraïne

zal moeten voldoen. Eén daarvan zal ‘vrede’ zijn en dat betekent dat Oekraïne zal moeten onderhande­len met Rusland en ook toegevinge­n zal moeten doen.”

Belangrijk­e eerste stap

Toch zet deze eerste stap voor Oekraïne al heel wat in gang. “Je kunt op zo’n uitspraak niet terugkomen. De bal is nu aan het rollen gegaan. Landen die officieel kandidaat-lidstaat zijn, krijgen onder andere financiële steun om zich in orde te stellen met Europese regels. En als een land tijdens het hele proces bereid blijft om lid te worden, is dat geen proces dat eindeloos blijft duren.”

De spanning was aan het begin van het bezoek nochtans te snijden. De roep vanuit Kyiv om snellere wapenlever­ingen en hardere economisch­e sancties tegen Rusland blijft luider worden en Zelensky vindt dat de Europese leiders te weinig doen. Vooral zijn relatie met Scholz en Macron is gespannen. Zelensky verweet de Duitser de voorbije weken te lang te talmen met wapenlever­ingen. Of zijn bezoek een teken is dat die sneller zullen komen, is maar de vraag.

De Franse president blijft tot ergernis van Zelensky dan weer volhouden dat er gecommunic­eerd moet blijven worden met Rusland en de oorlog alleen op diplomatie­ke wijze beëindigd kan worden. De Italiaanse president Draghi was de enige die eerder al opriep om het land kandidaatl­idstaat te maken. “De leiders die de voorbije weken wel al naar Kyiv zijn getrokken, waren van in het begin duidelijk pro-Oekraïne en altijd kritisch geweest tegenover Rusland”, zegt Vos. Hij heeft het dan onder andere over de premiers van Tsjechië, Polen en Slovenië, Europese leiders als Ursula von der Leyen en Charles Michel en de Amerikaans­e ministers Lloyd Austin en Anthony Blinken.

Ondubbelzi­nnige steun

“Maar deze drie hebben van in het begin opgeroepen tot voorzichti­gheid. Ze hebben de inval wel veroordeel­d, maar zijn toch blijven zeggen dat we moeten blijven praten met Rusland.” Tot ergernis van Zelensky. “Die wil natuurlijk de totale overwinnin­g en Rusland buiten de Oekraïense grenzen dringen. Maar onder andere Frankrijk is er niet van overtuigd dat dat realistisc­h is.” Dat net deze drie landen hun voorzichti­gheid nu laten varen is veelbeteke­nend. “Ze zeggen eigenlijk ondubbelzi­nnig dat ze achter Oekraïne staan. Ongeacht wat Rusland daarvan vindt.”

Volgende week komen de 27 leiders in Brussel samen om over het lot van Oekraïne te beslissen.. “Ons land is in dergelijke beslissing­en vaak terughoude­nd. Vanuit het perspectie­f: laat ons eerst de interne keuken op orde krijgen voor er nog landen bijkomen. Wij kijken dan naar de problemen met Hongarije en Polen bijvoorbee­ld.” En ook Nederland is geen grote voorstande­r. “Maar de uitspraken van vandaag veranderen de verhouding­en volledig. België staat voor een voldongen feit.”

Benaming

AB Inbev

ABO Group Accentis Ackerm. & v.Haaren Aedifica

Ageas Agfa-Gevaert Ascencio S.C.A. Atenor

Azelis Group

Balta Group Banimmo

Barco Befimmo S.C.A. Bekaert B Belreca

Beluga Biocartis Biotalys

Bone Therapeuti­cs bpost S.A. Campine

Care Property Inv. Celyad

Cenergy Holdings CFE Cofinimmo Colruyt

Comp. du Bois Sauvage Crescent Deceuninck D’Ieteren

DMS Imaging Econocom Group Ekopak N.V.

Elia Group Euronav

EVS Broadcast Exmar

Fagron Floridienn­e Fluxys S.A. Fountain G.I.M.V. Galapagos Gestion Texaf Greenyard Foods Grp.Br.Lambert Hamon

Home Invest Hyloris

IBA

Immo Moury Immobel Inclusio Intervest Off. &Wareh Jensen Group

KBC Ancora

KBC Group Keyware Tech. Kinepolis Group Leasinvest

Lotus Bakeries MDXhealth Melexis

Miko

Mithra Pharmac. Montea S.C.A. Moury Construct Nationale Bank Nyrstar

Nyxoah

Ontex Group Orange Belgium Oxurion

Picanol Proximus

Punch Intl.

QRF SCA Ord Shs Quest for Growth Recticel

Retail Estates Si. Rosier

Roularta Scheerd v. Kerchove Sequana Medical Sipef smartphoto group Sofina S.A. Solvac

Solvay

Vorig slot (50,42) (5,20) (0,07) (144,50) (95,60) (42,60)

(3,81) (51,80) (53,80) (22,04) (1,85) (4,50) (21,12) (47,15) (34,42) (8,20) (3,20) (2,02) (7,00) (0,28) (5,69) (47,00) (23,25) (1,66) (2,75) (102,60) (112,60)

(26,90) (338,00) (0,02) (2,43) (143,00) (0,11) (3,36) (17,78) (133,11) (11,36) (21,35)

(5,30) (16,14) (764,00) (30,30)

(1,10) (53,60) (51,94) (36,00)

(8,17) (81,36)

(0,78) (22,90) (15,00) (15,16) (43,80) (61,40) (15,10) (25,20) (30,70) (37,48) (55,88)

(1,04) (46,08) (60,90) (4715,00)

(0,69) (72,60) (102,50)

(6,42) (86,50) (312,00) (1670,00)

(0,25) (11,00)

(7,34) (17,38)

(0,48) (62,80) (15,25) (10,90) (10,20)

(6,26) (17,22) (64,10) (19,20) (20,50) (615,00)

(5,26) (62,40) (28,00) (202,60) (99,00) (88,58)

Open Hoogste Laagste 49,97 50,32 48,63 5,30 5,30 5,20 0,07 0,07 0,07 144,00 144,20 141,80 95,70 96,25 94,70 42,39 42,39 41,21

3,82 3,82 3,67 52,50 52,50 51,00 53,40 53,60 52,40 22,08 22,12 21,38 1,84 1,98 1,67 4,50 4,50 4,40 20,86 21,08 20,16 47,20 47,30 47,10 34,50 34,52 32,36 8,10 8,10 8,10 3,24 3,24 3,24 2,05 2,05 1,90 7,00 7,08 6,92 0,28 0,28 0,28 5,69 5,69 5,43 46,00 46,00 45,40 23,40 23,50 22,80 1,67 1,75 1,67 2,76 2,76 2,66 103,00 103,20 99,50 113,00 113,30 111,90

26,16 27,03 26,08 338,00 340,00 337,00 0,02 0,02 0,02 2,43 2,44 2,32 143,90 143,90 136,20 0,12 0,12 0,11 3,35 3,37 3,24 17,72 17,80 17,50 134,00 134,10 130,60 11,34 11,39 10,92 21,30 21,40 20,70

5,48 5,48 5,04 16,07 16,31 15,79 770,00 796,00 770,00

30,30 30,30 29,30

53,90 51,54 36,20

8,30 80,98

22,81 15,04 15,24 43,80 64,30 15,20 25,40 30,40 37,50 55,56

0,99 46,52 61,70 4715,00

0,69 72,50 102,50

6,43 88,00 294,00 1670,00

0,25 11,44

7,25 17,38

0,47 62,60 15,24 10,60 10,25

6,40 17,44 64,20

19,95

5,26 63,60 28,00 201,60 98,00 88,14

53,90 51,58 36,20

8,30 81,30

23,34 15,20 15,24 43,80 64,30 15,20 25,40 30,70 37,56 55,88

0,99 46,58 62,00 4780,00

0,69 72,50 102,50

6,49 88,00 294,00 1670,00

0,25 11,44

7,32 18,28

0,49 62,80 15,37 10,90 10,35

6,40 17,76 64,20

20,50

5,26 63,60 28,00 202,60 98,80 88,36

53,00 49,79 35,00

7,97 79,20

21,80 14,72 14,32 43,80 60,10 14,50 24,70 28,80 36,50 54,28

0,99 43,88 58,50 4635,00

0,63 67,10 102,00

6,10 85,30 294,00 1650,00

0,24 10,90

7,00 17,38

0,44 61,20 15,10 10,60 10,15

6,10 16,94 62,00

19,80

5,16 61,00 27,50 193,40 94,00 82,08

Slot 49,00 5,20 0,07 141,80 95,40 41,50

3,69 51,00 52,40 21,38 1,98 4,42 20,28 47,10 32,62 8,10 3,24 1,95 7,00 0,28 5,43 45,40 22,90 1,70 2,66 99,50 112,80

27,03 337,00 0,02 2,38 137,00 0,11 3,33 17,50 131,20 10,99 20,75

5,09 15,87 796,00

29,50

53,10 50,00 35,00

7,98 79,48

22,20 14,72 14,54 43,80 60,40 14,50 24,90 29,50 36,64 54,82

0,99 43,88 59,50 4705,00

0,63 67,10 102,00

6,15 86,50 294,00 1650,00

0,24 11,00

7,06 17,74

0,44 62,80 15,37 10,60 10,20

6,10 16,94 62,60

20,30

5,16 61,00 27,50 194,80 95,00 82,08

 ?? FOTO EPA-EFE ??
FOTO EPA-EFE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium