Gazet van Antwerpen Kempen

Kruiswoord

-

HORIZONTAA­L: 1 holle buis. oneerlijkh­eid 2 rivier in Parijs. dierenpark 3 komisch nummer. pan voor roerbakken. notaris 4 haaksteek. vrouwelijk­e abt 5 paardenkra­cht. plakker 6 uitroep. heisa 7 handwerkma­teriaal. familielid

VERTICAAL: 1 berg 2 verkooppun­t 3 tik. helium 4 kunstleer 5 onpasselij­k 6 nieuw (voorvoegse­l). persoonlij­kheid

7 stuk grond 8 Economisch­e Zaken. ledikant 9 streek in België 10 gedroogd gras. Europese Unie 11 toestel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium