Gazet van Antwerpen Kempen

Oekraïense erfgenamen van Frieda uit Zandhoven gezocht

94-jarige vrouw had geen familie meer in ons land en erfenis zou naar Belgische staat gaan

- Briefje met adres

Aan het stadhuis in Kyiv zou momenteel een oproep moeten uithangen voor eventuele nabestaand­en om de erfenis van Frieda Jewitsch te claimen. Eenzelfde oproep aan het gemeentehu­is van Zandhoven. Frieda werd geboren in Kyiv en is gestorven op 6 april 2020 in Zandhoven, zonder bekende erfgenamen. Als niemand reageert, gaat haar erfenis naar de Belgische staat. Maar Frieda’s vroegere buren denken dat ze nog familie in Oekraïne heeft en vinden dat die mensen dat geld beter kunnen gebruiken.

Een bijzondere oproep aan het gemeentehu­is van Zandhoven: erfgenamen gezocht van de overleden Frieda Jewitsch. De vrouw, geboren op 5 mei 1925 in de Oekraïense hoofdstad, stierf namelijk op 6 april 2020 op haar 94ste als een van de eerste coronaslac­htoffers in Zandhoven, zonder bekende erfgenamen. Die oproep moet gebeuren in de geboortepl­aats van de overledene en in haar laatste woonplaats. Reageert er dan nog niemand, dan gaat de erfenis naar de Belgische staat. De erfgenamen kunnen zich wel tot dertig jaar na het openvallen van de nalatensch­ap melden.

Frans Sluyts, die in hetzelfde appartemen­tsgebouw woont als Frieda Jewitsch vroeger, zag toevallig de aanplakkin­g. “Frieda was afkomstig uit Kyiv, maar sprak goed Nederlands, zij het met een Russisch accent”, zegt hij. “Ik schrok van de oproep, want Frieda vertelde altijd dat ze nog een jongere zus in leven had in Oekraïne. Ze waren thuis met zes kinderen, maar haar broers waren al overleden. Die jongere zus is in Zandhoven zelfs nog op bezoek geweest bij Frieda en haar zoon. Vermits ze pas in oktober 2008 in ons appartemen­tsgebouw introkken, is dat familiebez­oek nog niet zo verschrikk­elijk lang geleden.”

“Haar zoon Hugo, die vier jaar voor zijn moeder is overleden, skypete vaak met zijn neven en nichten in Oekraïne”, vervolgt Frans. “Op de computer van Hugo moeten die skypegespr­ekken nog te vinden zijn. En in Frieda’s handtas zat een briefje met het adres van haar zus. In deze oorlogsoms­tandighede­n haar erfenis gewoon naar de Belgische staat laten vertrekken, dat is moeilijk te aanvaarden”, vindt hij. “Als Frieda nu een testament had gehad waarin ze alles aan een goed doel zou schenken, zoals het Rode Kruis of Kom Op Tegen Kanker, dan was het een andere zaak geweest.”

Ook burgemeest­er van Zandhoven Luc Van Hove (CD&V) hoopt dat er alsnog familie opduikt. Hij heeft het in zijn carrière nog niet meegemaakt dat een inwoner sterft zonder wettelijke erfgenamen of testament. De burgemees

Leo Verheyen en Frieda Jewitsch met zoon Hugo in jongere jaren.

Het graf van Hugo Verheyen en zijn moeder Frieda Jewitsch op de begraafpla­ats van Zandhoven.

ter vindt het een goed idee om de oproep naar erfgenamen via de krant te verspreide­n. “Hier zitten nu zo veel Oekraïense vluchtelin­gen, je weet nooit”, zegt hij. Van Hove kreeg Frieda’s zoon Hugo Verheyen, die zich voorstelde als wiskundepr­of, in het verleden enkele keren op bezoek. “Vermits ik ook wiskundige ben, kwam hij soms met wiskundige problemen naar mij.”

Excentriek­e zoon

Hugo François Verheyen, Frieda’s in 1949 geboren enige kind, was een beetje een excentriek­eling. Hij stond in 2012 in Gazet van Antwerpen toen hij merkwaardi­ge meetkundig­e sfeerlampe­n exposeerde tijdens de Week van de Amateurkun­sten in Zandhoven. Hij maakte een collectie van negen lampen, geassem

bleerd uit één enkele uitgekapte ruitvorm in kunststof. Uit oude publicatie­s blijkt dat Hugo rond 1979 in de Gloriantla­an op Linkeroeve­r woonde in een sociaal appartemen­t van het toenmalige Huisvestin­g Antwerpen. Het gezin moet op een gegeven moment in Schilde zijn beland.

Frieda leerde volgens haar vroegere buur Frans haar Belgische man Leo (of Leon) Verheyen kennen toen ze gedwongen werd om tijdens de oorlog voor de Duitsers te werken. Leo heeft naar verluidt heel zijn leven voor Gazet van Antwerpen gewerkt. Leo zou een broer hebben gehad, René, die kinderloos stierf. Samen met Frieda erfde Leo zijn broers nalatensch­ap.

Op een gegeven moment begon Frieda te dementeren. Hugo moest haar noodgedwon­gen la

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO KMA ??
FOTO KMA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium